|

สนช.จัดอบรม Deep South Business Coaching Program 2021 ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้

001DSB

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดอบรมหลักสูตร Deep South Business Coaching Program 2021 ซึ่งเป็นหลักสูตรจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดให้มีขึ้นวันที่ 28-30 มกราคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม Oxford โรงแรม Crystal Hotel Hat Yai

B01DSB B02DSB B04DSB DeepSouth-1715

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program 2021 ในรูปแบบการเรียนสื่อผสม (Hybrid meeting) ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2564 โดยมีสถานที่การจัดกิจกรรมหลักที่ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และถ่ายทอดกิจกรรมไปยัง 3 องค์กรพันธมิตรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมของจังหวัดชายแดนใต้ ยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเติบโต (Growth) พร้อมกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม และสนับสนุนทุน Open innovation ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ผู้ประกอบการชายแดนใต้ มีโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้ง Start up และ SMEs ได้

252834 003DSB
Deep South Innovation Business Coaching Program 2021 หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัว ตลอดจนเสริมสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ เพื่อให้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 พัฒนาผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 100 ราย และ สนับสนุนเงินทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปแล้ว 44 ธุรกิจ รวมมูลค่าสูงกว่า 40 ล้านบาท โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงกิจกรรม คือ 3 Days Smart SMEs and Startup หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม จากหลักสูตรนี้จะได้เข้าร่วมอบรม

DeepSouth-1707 B03DSB

8 Weeks Coaching หลักสูตรการสร้างความสามารถทางธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการแผนธุรกิจนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและการตลาด ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 และยังสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุน open innovation สูงสุดถึง 1,500,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

004DSB 252837

สำหรับผู้ที่สนใจอยากรู้รายละเอียดและเข้าชมภาพบรรยากาศภายในงาน สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ เว็บไซต์ : www.deepsouthinnovation.com และ Facebook Fan page : https://www.facebook.com/DeepSouthIBCProgram/
โทร 02-017-5555 ต่อ 407 ( อภิวัฒน์ )

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63277

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us