|

ชาวไทยพุทธ ยะลา ปลื้ม ศอ.บต. ซ่อมแซมบ้านให้ ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้เข้มแข็งและยั่งยืน ใน จชต.

B3A7DF4E-02C1-4115-9785-399A52D351BE            ในวันนี้ (4 ..2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธ.เปาะเส้ง และต.สะเตง .เมืองยะลา .ยะลา จำนวน 9 หลัง ที่บ้านพักอาศัยตลาดชุมชนบ้านเนียง .เปาะเส้ง .ยะลา  โดยมีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

           กิจกรรมมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธใน จชต. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจัดขึ้นเพื่อซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แถบถิ่นทุรกันดารให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจที่จะไม่อพยพถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ .สงขลา ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดูแลและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้ สำหรับพื้นที่ .ยะลา จำนวน 108 หลังดำเนินการแล้วเสร็จ 39 หลัง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 40 หลัง รอดำเนินการจำนวน 29 หลัง           83730EFB-CF32-42EE-9EE5-6F2C94B15B16           เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ การดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆมิเคยแบ่งแยกว่าต้องเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม แต่กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมพิเศษอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่ที่อื่นเนื่องจากความรู้สึกไม่ปลอดภัย หากเป็นเช่นนี้ การส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ก็จะจบลงในที่สุด

           ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามสุดความสามารถที่จะพยายามให้พี่น้องไทยพุทธอยู่ได้ ศอ.บต.ในฐานะศูนย์กลางประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จะทำหน้าที่สุดความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้อง จชต.จะไม่ออกจากพื้นที่และมุ่งเข้าป่า กลับลงมาพร้อมอาวุธในมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องไทยพุทธจะไม่เดินจากบ้านเกิดไปสู้ถิ่นฐานอื่น ทั้งนี้ ศอ.บต.และหน่วยงานทุกหน่วย พร้อมร่วมแก้ไขและพัฒนา เพื่อความหวังว่า วันหนึ่งพื้นที่จะกลับคืนสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

          ด้าน ..วรรณา สวนแสน  ผู้แทนชาวไทยพุทธรับมอบบ้าน เผยว่า ดีใจที่วันนี้ได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อให้คนไทยพุทธได้อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างปลอดภัย ในบ้านที่แข็งแรง ชุมชนตลาดบ้านเนียงสมัยอดีตที่ผ่านมา มีพี่น้องไทยพุทธอาศัยอยู่กว่า 30 หลังคาเรือน แต่ขณะนี้เหลือเพียง 6 หลังคาเรือนเท่านั้น ทุกๆวัน 6 โมงเย็นก็จะปิดประตูบ้านเงียบและเข้านอนแต่หัวค่ำ รู้สึกดีใจที่ได้รับการดูแล เนื่องจากมีเพื่อนบ้านหลายคนกำลังจะกลับมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนเดิม

44918964-125C-4746-8FAD-4AC327DC48F0

4315624B-4FD7-4883-9CB0-5BA59D375A03

BF4A9CDA-DFC1-4241-AF66-EB7D60340FB3

22810319-6E21-49AE-8131-AB5BAEADF2DF

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63460

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us