|

สมัครเลือกตั้งนายกฯควนลังวันแรก! “นายกครก”คว้า“1”ไร้คู่แข่ง

01KL01027

เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังวันแรกคึกคัก! นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร  หรือ นายกครก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าทีม“ควนลังก้าวหน้า” พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง จากทีม“ควนลังก้าวหน้า” ครบทั้ง 3 เขต เข้ายื่นสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.30 น. จนถึงเวลารับสมัครเลือกตั้งฯ ไม่มีทีมใดมาสมัครเพิ่มเติม ทำให้นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร ได้รับหมายเลข 1 และทีม“ควนลังก้าวหน้า” ที่สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้รับหมายเลข 1-6 ทั้ง 3 เขตตามลำดับ อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่เลือกตั้งต่างๆที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองควนลังกำหนด โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยกองเชียร์และผู้สนับสนุนทีมฯสร้างความคึกคักในวันแรก มีสื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา

KL01001 KL01002 KL01003 KL01004

สำหรับวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา วันแรกของการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง  ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้สมัครจากทีม“ควนลังก้าวหน้า” นำทีมโดย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร  หรือ นายกครก หัวหน้าทีม“ควนลังก้าวหน้า” ลงสมัครทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง ลงสมัครก่อนเวลาที่กำหนดฯ เมื่อถึงเวลา 08.30 น. อย่างเป็นทางการ ไม่มีทีมสมัครอื่นๆ เข้ายื่นสมัครฯเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนด ทำให้นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร  หรือ นายกครก หัวหน้าทีม“ควนลังก้าวหน้า” ได้รับหมายเลข 1 อย่างไม่เป็นทางการโดยทันที และสมาชิกทีม“ควนลังก้าวหน้า” ที่สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้รับหมายเลข 1-6 ทั้ง 3 เขตตามลำดับ อย่างไม่เป็นทางการเช่นกัน โดยไม่ต้องจับหมายเลข โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ รับเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งฯเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเหมาะสมโดยจะประกาศอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป 

KL01012 KL01013 KL01015 KL01016

โดยบรรยากาศจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นไปอย่างเรียบร้อยภายใต้มาตรการความปลอดภัยเพื่อระมัดระวังสถาณการณ์การแพร่เชื้อโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองเชียร์ ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน และผู้สังเกตการณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

KL01DSCF4096 KL01025 KL01031 KL01036

หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครฯเป็นที่เรียบร้อย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร  หัวหน้าทีม “ควนลังก้าวหน้า” ให้สัมภาณษ์แก่สื่อมวลชนพร้อมที่กลับมาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังอีกสมัยหนึ่ง และพร้อมพัฒนาควนลังต่างๆให้เข้าถึงชาวตำบลควนลังทุกด้าน และเพิ่มเติมโครงการที่เคยทำไว้ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ พัฒนาสนามกีฬาเนินขุมทอง เป็นต้น โดยเมื่อสัมภาษณ์เสร็จ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร และทีมผู้สมัครจาก “ควนลังก้าวหน้า” พร้อมผู้สนับสนุนฯนั่งขบวนแห่ประกาศอย่างเป็นทางการโดยทันที สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง กำหนดขอบเขตการเลือกตั้ง เป็น 3 เขตดังนี้

KL01001 KL01005 KL01037 KL01038

เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ แนวเขตเริ่มจากบริเวณสี่แยกสนามบินใน บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๓๕ (ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์) ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์) จดถนนฐานุตดมอนุสรณ์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนจดถนนฐานุตดมอนุสรณ์ จดแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง ไปทางทิศใต้ ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงจดถนนสายวังพาพัฒนา จุดแนวเขตหมู่บ้านวงศ์ทอง (ฝั่งซ้าย) ผ่านถนนบ้านหน้าควนลัง-บ้านพรุ ไปจดแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลเมืองควนลัง (คลองอู่ตะเภา) กับเทศบาลตำบลบ้านไร่ โดยวัดจากแนวเขตหมู่บ้านนครินทร์ธานีทางทิศใต้ (วัดจากแนวเขตหมู่บ้าน นครินทร์ธานี ระยะทาง 300 เมตร) ขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาล (คลองอู่ตะเภา) ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลเมืองควนดังกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จดกับทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน ลพบุรีราเมศวร์) ลงไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน ลพบุรีราเมศวร์) ไปสิ้นสุดที่สี่แยกสนามบินใน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณสะพานคลองต่ำทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287 (เพชรเกษม) ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองต่ำที่เป็นเส้นแบ่งเทศบาล เมืองควนลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่จดคลองอู่ตะเภา ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองอู่ตะเภา จดคลองวาด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองวาดที่เป็นเส้นแนวแบ่งเขตเทศบาลเมืองควนลัง กับเทศบาลตำบลท่าข้างผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์) ผ่านแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปจุดซอยวงศ์ชนะ 2 ลงไปทางทิศใต้ตามแนวซอยวงศ์ชนะ ๒ ผ่านคลองชลประทานจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๘๗ (เพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตก จดขอยบูติลา ลงไปทางทิศใต้ตามแนวขอยบุติลา ผ่านถนนศรีรัตนะจดคลองชลประทาน ตอน ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคลองชลประทาน ตอน 2 จุดถนนศิษย์วิศาลขึ้นไปทางทิศเหนือ ถึงสี่แยกถนนราษฎร์ร่วมใจตัดกับถนนศิษย์วิศาล ไปทางทิศตะวันออกจดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔. ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จุดสี่แยกสนามบินใน ขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์) จดเส้นแบ่งเขตเทศบาลเมืองควนลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และไปทางทิศตะวันตกตามแนว เส้นแบ่งเขต ไปสิ้นสุดที่สะพานคลองต่ำทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287 (เพชรเกษม) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณสี่แยกสนามบินในบริเวณจุดตัดทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จดถนนราษฎร์ร่ามใจไปตามแนวถนน ราษฎร์ร่วมใจ ถึงสี่แยกถนนราษฎร์ร่วมใจตัดกับถนนศิษย์วิศาล จดคลองชลประทาน ตอน 2 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองชลประทาน ตอน 2 ขึ้นไปทางทิศเหนือตามซอยบูติลาผ่าน ถนนศรีรัตนะ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287 (เพชรเกษม) ไปทางทิศเหนือไปตามแนวซอย วงศ์ชนะ2 ผ่านคลองชลประทานจดคลองวาด ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองวาด ตามแนวเส้นแบ่ง เขตเทศบาลเมืองควนลัง กับเทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลฉลุง จดถนนดีสกุลไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๔๒๘๗ (เพชรเกษม) ตามแนวถนนดีสกุลจดถนนสนามบิน – บ้านกลาง และจุดบรรจบแนวคลองต่ำ ซึ่งเป็นแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลเมืองควนลังกับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สนามบิน – บ้านกลาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองต่ำจดคลองสอ ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองสอจดถนน ไปตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองควนลังกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน จดถนนชูพันธ์ตามแนว ถนนชูพันธ์ ไปทางทิศใต้ ไปจดคลองไผ่ที่แบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองควนลังกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน ไปทางทางทิศตะวันตกจดคลองอู่ตะเภา ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองอู่ตะเภาที่แบ่งเขตระหว่าง เทศบาลเมืองควนลังกับเทศบาลตำบลบ้านไร่ ไปจดแนวเขตเส้นขนานกับแนวเขตหมู่บ้านนครินทร์ธานี ทางทิศใต้ (วัดจากแนวเขตหมู่บ้านนครินทร์ธานี ระยะทาง 300 เมตร) ทางทิศตะวันตก ถนนหน้าควนลัง – บ้านพรุ ไปตามแนวซอยหมู่บ้านวงศ์ทอง (ฝั่งซ้าย) ไปจดถนนวังพาพัฒนา ไปทางทิศตะวันตก ไปจดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ไปทางทิศเหนือ ไปจดถนนฐานุตดมอนุสรณ์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนฐานุตดมอนุสรณ์ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์) ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์) จดสี่แยกสนามบินใน บริเวณสี่แยกจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63490

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us