|

ทม.เขารูปช้าง ลงสมัครรับเลือกตั้งวันแรก 2 ทีม

6B338E33-6905-40C8-850E-E8AA0B610E1B            เช้าวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง บรรยากาศเป็นไปอย่างศึกคัก ซึ่งมีผู้ประสงค์ลงสมัครได้เดินทางมาถึงก่อนเวลารับสมัคร 08.30 .

         โดยมีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน คือ นายจักรธรสุริแสง และนายประสงค์ บริรักษ์

        สำหรับผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 12 ท่าน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 12 ท่าน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 จำนวน 12 ท่าน

         โดยผู้สมัครนายกฯได้ใช้วิธีการจับสลากผลปรากฎว่า  นายจักรธร สุริแสง ได้ลำดับการสมัครหมายเลข 1 และ นายประสงค์ บริรักษ์ ได้ลำดับการสมัครหมายเลข 2

           ส่วนการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 12 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 12 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 จำนวน 12 คน ซึ่งสามารถตกลงกันได้จึงได้รับหมายเลขที่ตกลงกันไว้ตามลำดับ

          ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้รายงานข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 . มียอดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจำนวน 2 ท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (สท.) 3 เขต เลือกตั้งละ 6 ท่าน มีผู้สมัครทั้งสามเขตรวมกันจำนวน 36 ท่าน

CD29D6B4-26F4-458F-9FD1-9D599A1A9C57

5EB1F9F2-2202-43FB-81BE-18D58F2B2620

134890E4-EA7B-46FF-8563-11518E781380

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63562

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us