|

‘นิพนธ์’ยันกลับ’ประเสริฐพงษ์’ก้าวไกลฯ สภาไม่ใช่เวทีตลก ใช้ข้อมูลตัดแปะมาอภิปราย

3E075B7D-1DBB-4C4B-953D-8E3518CA4780           วันนี้ เมื่อเวลา 16.15 .  ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ..บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เกี่ยวกับโครงการเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบแห่งอนาคตจะนะ  ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา           

          โดยนายนิพนธ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจง ว่าตนขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ข้อมูลของนายประเสริฐพงษ์มีเฉพาะฝ่ายตรงข้ามที่คัดค้านและเป็นเพียงการตัดแปะเท่านั้น กรณีการซื้อขายที่ดิน มีการร้องเรียนไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ซึ่งเดือน ..2563 ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อแจ้งยุติการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว  เพราะเป็นเรื่องการพิพาทเกี่ยวกับสิทธิครอบครองในที่ดินตามกฎหมายแพ่ง  ดังนั้น  การกล่าวหาตนว่าไปใช้อำนาจหน้าที่และเอื้อนายทุนนั้น เป็นการกล่าวหาที่เป็นเท็จทั้งสิ้น  เพราะเรื่องนี้เป็นเพียงการพิพาทในเรื่องสิทธิในที่ดินเท่านั้น  โดยจะต้องไปพิสูจน์ว่าใครมีสิทธิในที่ดินดีกว่ากัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องไปฟ้องศาลตามกฎหมายแพ่ง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตนเองทั้งสิ้น    

         นอกจากนี้ การออกเอกสารสิทธิที่ดินดังกล่าว ก็ไม่ได้ออกทับที่ดินสาธารณะ  จึงขอให้มั่นใจได้ว่า ไม่มีการออกโฉนดที่ดินเพื่อเอื้อประโยชน์นายทุน  การซื้อขายที่ดินในพื้นที่  ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เต็มใจแล้วจะขายได้อย่างไร ทั้งหมดเป็นการซื้อขายที่ดินตามปกติ ไม่ได้มีการแย่งที่ดินชาวบ้านใดๆทั้งสิ้น ที่มีการกล่าวหาตนเอื้อประโยชน์พวกพ้องตนเองนั้น  ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ  คนเป็นนายก อบจ.จะไปย้ายเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อให้เอื้อประโยชน์ได้อย่างไร  การสำรวจที่ดินก็ไม่ได้ทำเฉพาะพื้นที่ 4 ตำบลในอำเภอจะนะเพื่อใช้สำหรับพัฒนาเฉพาะนิคมเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบจะนะเท่านั้น แต่ดำเนินการสำรวจ เราทำรังวัดทุกอำเภอในสงขลา  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประกาศของที่ดินจังหวัดเมื่อปี 2561 แต่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจง ต่อว่า ท่านกำลังจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดผม  ผมเป็น .. 8 สมัย 25 ปี ไม่เคยใช้เอกสารทำนองนี้มาอภิปรายในสภาฯ ท่านเพิ่งเป็น ..สมัยแรก แต่ถ้าท่านได้เป็น ..พร้อมผมตั้งแต่ปี2535 จะรู้ว่าส..เวลานั้น ทุกคนจะเสนอญัตติเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปี 2547 มาถึงวันนี้ประเทศไทยเรามีคนตายเพราะความไม่สงบประมาณ 6 พันคน ใช้งบประมาณปีละ 2 หมื่นล้านบาท จนถึงปัจจุบันทุ่มงบฯแก้ไขปัญหานี้ไปมากกว่า 4 แสนล้านบาท ทุกคนอยากเห็นการแก้ไขในทุกด้าน บัดนี้ปัญหาความไม่สงบดีขึ้นมาก เดินทางได้อย่างสะดวก การศึกษาก็ได้รับการพัฒนาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ผลิตคนได้ประมาณ 3 หมื่นคนต่อปี เหลือแต่การแก้ไขปัญหาความยากจน

         ทั้งนี้สภาแห่งนี้เคยออกกฎหมาย ศอ.บต. วางโครงสร้างการแก้ไขปัญหาใหม่ทั้งหมดและให้เลขาธิการศอ.บต.ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เวลานี้ศอ.บต.ใช้อำนาจตามกฎหมายมาตรา 10 ว่าด้วยกรณีเพื่อประโยชน์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้อาจกำหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเพื่อวางกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา สาเหตุที่คณะรัฐมนตรีกำหนดพัฒนาพื้นที่จังหวัชายแดนภาคใต้เพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชน โดยมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ..2562 เห็นชอบขยายโครงการเมืองต้นแบบไปที่อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอื่นๆซึ่งเวลาที่ ครม.อนุมัตินั้นผมยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี แล้วแบบนี้ผมจะไปใช้อำนาจหน้าที่ได้อย่างไร ครม.ส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน เอกชนต้องรับความเสี่ยง ยอมรับว่าโครงการนี้คนไม่เห็นด้วยมาก และคนที่ไม่เห็นด้วยเหล่านั้นตนก็รู้จัก และเขาก็ไม่ได้คัดค้านโครงการนี้เป็นโครงการแรก เช่น โครงการก่อสร้างโรงแยกแก๊สที่ไทยจะพัฒนาร่วมกับมาเลเซีย เป็นต้น

           มาถึงตอนนี้คนคัดค้านโครงการที่อำเภอจะนะก็เริ่มน้อยลง แต่ตนเองก็เคารพความเห็นที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอำเภอจะนะมีความจำเป็น เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเจริญเติบโตต่ำมากแค่ 1.5 % ส่งผลให้แรงงานไทยต้องออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย  บริษัทเอกชนไปลงทุนที่ดินก็เพื่อนำไปพัฒนา เขาจะไปซื้อที่ดินกับใครก็เป็นการตกลงกันเอง บางคนค้าขายกับบริษัททีพีไอมานานก็ย่อมต้องรู้จักกัน ซึ่งผมไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่  ใครจะรู้จักใครก็ไปว่ากันเอาเอง ค่านายหน้าก็ว่ากันเองของเอกชน  เอกชนไปรับความเสี่ยงเอาเอง ผมไม่ยุ่งเรื่องการซื้อขายที่ดิน เพียงแต่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาอำเภอจะนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาคใต้ เอกชนถือครองที่ดินในอำเภอจะนะแค่ 14 % เท่านั้น  ไม่ได้อยู่ในมือนายทุนแต่อย่างใด จึงขอยืนยันว่าผมไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้นนายนิพนธ์ กล่าว

            นอกจากนี้  นายนิพนธ์ ยังได้ชี้แจงข้อกล่าวหากรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น โดยระบุว่า สำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาตนเองเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเป็น นายก อบจ.สงขลา ในเรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้สมาคมกีฬาเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงจนกระทั่งป...มีหนังสือมายังจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนม..2564 โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ได้เป็นการกระทำทุจริตแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ชี้แล้วว่าไม่มีการทุจริต เงินนี้อุดหนุนเพื่อพัฒนากีฬาของสงขลาเพื่อนำไปสู่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทั้งสนามแข่งขันและการเตรียมตัวนักกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้ความเห็นว่าท้องถิ่นสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ เช่นเดียวกับกรณีไม่จ่ายเงินรถซ่อมบำรุง ยืนยันว่ามีเจตนาเดียว คือ การรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศ โดยเมื่อครั้งรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรากฎว่าก่อนนั้นผู้บริหารชุดก่อนได้มีการซื้อรถซ่อมบำรุงพิเศษ โดยต่อมาผู้บริหารขณะนั้นได้ขยายเวลาให้กับผู้มาซื้อเอกสารเพื่อเสนอราคา ทั้งๆที่ต้องยกเลิกการให้ซื้อเอกสารดังกล่าว

             จากนั้นเมื่อขยายเวลาแล้วมีผู้มาซื้อซองหนึ่งราย คือ  บริษัท เอส พีเคออโต้เทค จำกัด โดยมีข้อสังเกตว่ามีการปลอมลายมือชื่อผู้ดำเนินการ เพื่อเข้าไปยื่นเอกสารประกวดราคา จนเป็นที่มาของการแจ้งความเพื่อกล่าวหาเรื่องการใช้เอกสารเท็จ การจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์นั้น ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เมื่อตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ก็มีบุคคลเข้ามาร้องเรียนขอให้ระมัดระวังเรื่องการตรวจรับรถซ่อมดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดียวกับการจัดซื้อรถดับเพลิง ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบระบบรถและพบว่าไม่มีปัญหา ก็ต้องนำรถไปขึ้นทะเบียนก่อน ถึงจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย  ทว่ามีหนังสือจากจังหวัดสงขลาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง จึงต้องสอบสวนและนำมาสู่การชะลอการจ่ายเงิน  เพราะหากมีการจ่ายเงินไปโดยที่มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินไปก็อาจมีความผิดตามกฎหมาย คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดทำให้ยังไม่มีการจ่ายเงิน

         ผมคิดว่าถ้าให้เวลาผมมากกว่านี้ก็อภิปรายได้ แต่พูดเดี๋ยวไปก็จะมีคนประท้วงผมมีหลักฐานว่ามีขบวนการทำเชื่อมโยงกัน และเสนอไปยังอัยการเพื่อขอความเป็นธรรมแล้ว ผมทำไปเพื่อปกป้องประโยชน์ของแผ่นดิน ท่านอย่ามากล่าวหาผมลอยๆอย่างนั้น ขอบคุณที่ทำให้ผมมีโอกาสชี้แจงในวันนี้นายนิพนธ์ กล่าว

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63833

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us