|

วิศวะฯ ม.อ. จับมือ สมาคมศิษย์เก่า และ วสท. เปิดเสวนา ‘BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?’

         A3CB9000-AEF4-4D36-B30E-84C21E311D03            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเสวนาเรื่อง “BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?” โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ห้องประชุมดงยาง1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 .. 64          9DFF98A3-7856-4180-B7EC-752D61C67C1A             ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์กับหน่วยงานภายนอกโดยสนับสนุนกิจกรรมให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BIM แก่วิศวกรและผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปัจจุบันงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและเข้าใจองค์ประกอบสำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทุกส่วน โดยเฉพาะจุดสำคัญที่จะส่งผลต่อภาพรวมทั้งระบบในเชิงการใช้งานและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและความเกี่ยวพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การปรับแก้ไขแบบ การทำแบบก่อสร้าง และการประสานการทำงานร่วมกัน            69A64B0A-EAD2-49E4-996A-7EEFD4F173AA            รศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ “BIM” (Building Information Modeling) ในงานก่อสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต โดยปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ BIM ล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการทำงานให้มีความถูกต้อง ขจัดข้อผิดพลาดและลดค่าใช้จ่าย ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่การทำงานด้านก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำมาใช้ในส่วนหนึ่งของวิชาเรียน และการทำ Project ของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานอาคารตึก สตางค์ มงคลสุข อีกด้วย           C5FDAEE6-7751-4301-8BEA-2D5B3A105D0E            สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน BIM มาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาพร้อมให้ความรู้ ได้แก่ การบรรยาย “Technology Disruption วงการก่อสร้างโดย ผศ. ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การบรรยาย “EIT BIM DEVELOPMENT” โดยดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), การบรรยาย “Classification for BIM” โดย คุณสุชิน สุขพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), การบรรยาย “BIM STANDARD” โดย คุณทรงพล ยมนาค วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), การเสวนาประโยชน์ของ BIM โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ประธานสาขาภาคใต้ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คุณวิวัฒน์ จิตนวล สมาคมสถาปนิคสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์กรสวรรค์ชนกตั้งปอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เจษฎา ศรีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.อำนาจ คำพานิช บริษัท โพสเทค พรีสเตรสซิ่ง จำกัดและนายปรีชา นุ่นหมิ่น บริษัท สเตรงธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, การบรรยาย “Building Information Modeling (BIM) คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดย คุณพงษ์สุร อังคณานุชาติ (Country Manager) บริษัท ทริมเปิ้ล โซลูชั่นประเทศไทย จำกัด (ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Trimble) และคุณสมศักดิ์ วรรักษา(ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Graphisoft) และการแสดงผลงาน BIM ที่ทำโดยนักศึกษา .. (วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) อีกด้วย

A702A197-2DE4-40EA-8EEE-3B0EF89205BA

7741E3BF-401D-4922-8CFA-2F12C3D50D66

3821C6CB-206C-454F-9C68-01DD5401AFC2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=64137

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us