|

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมจัดสัมมนา“ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์”

01onlineDSCF4851

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์”   โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้  สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรอย่าง นายพิชิต สุขไผ่ตา CEO นายสมเกียรติ จันทร์ดี  Co-Founder ของเพจอีจัน  นายอธิราช ชูเรือง ผู้อำนวยการ เพจโฆษกชุมชน  ดำเนินรายการ  และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ  ณ โรงแรมสยามโอเรียลทัล หาดใหญ่ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการผู้สนใจทั้งชาวสงขลา หาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างคับคั่ง

01onlineDSCF4827 02onlineDSCF4810 03onlineDSCF4777 04onlineDSCF4786 06onlineDSCF4772 09onlineDSCF4759

การสัมมนาการอบรม“ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์”  ถือเป็นการนำร่องในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีกุศโลบายเพื่อต่อยอดความรู้พัฒนาตลาดและการค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างจุดเด่นของสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักและจดจำในโลกออนไลน์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้ จึงเกิดภายใต้หัวข้อนี้ขึ้น

05onlineDSCF4792 07onlineDSCF4795 08onlineDSCF4793 10onlineDSCF4768 11onlineDSCF4783 12onlineDSCF4784

สำหรับการสัมมนาการอบรม“ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์” จะมีทั้งการเสวนาโดย  นายพิชิต สุขไผ่ตา CEO เพจอีจัน กล่าวในหัวข้อ “ภาพรวมการตลาดและและสถานการณ์ตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน” นายสมเกียรติ จันทร์ดี  Co-Founder เพจ อีจัน กล่าวในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาเปิดการขายและปิดการขาย”  นายอธิราช ชูเรือง ผู้อำนวยการ เพจโฆษกชุมชน  ดำเนินรายการ , นายอธิราช ชูเรือง ผู้อำนวยการ เพจโฆษกชุมชน กล่าวในหัวข้อ “การเพิ่มลูกค้าและเพิ่มยอดขายกระตุ้นให้เป็นที่สนใจในตลาดออนไลน์” และนายสุรินทร์ นุ่นแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม กล่าวในหัวข้อ “การสร้างทีมงานและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในตลาดออนไลน์”

13onlineDSCF4857 14onlineDSCF4861 15onlineDSCF4863 16onlineDSCF4879 17onlineDSCF4882 18onlineDSCF4897 19onlineDSCF4884 20onlineDSCF4889

ซึ่งถือเป็นโครงการที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาดแนวใหม่ ที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาดแนวใหม่ สามารถเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงการทำตลาดออนไลน์ระดับสากล พร้อมทั้งเข้าใจแนวทางการทำกลยุทธ์ต่างๆ บนตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันบนตลาดออนไลน์ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้ารวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ได้เรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางการตลาดใหม่ๆ

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=64191

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us