|

เริ่มแล้ว… “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบาย อว. ขับเคลื่อนความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่

           F6DC9B77-CE31-4DD4-A511-95336ECF6DDD             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดงาน“PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทินางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา Mr. Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุงใหญ่สหพันธรัฐมาเลเซีย จังหวัดสงขลา นายสวัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาภาคใต้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ .. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร .. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ .หาดใหญ่ .สงขลา เมื่อวันที่ 18 มี.. 64            28DC29BE-E849-4D58-A37B-B4010BAF852D            ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้จัดตั้งตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และผู้มีอุปการคุณ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50,000 คน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนและสังคม ดั่งพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง

           ในยามที่สังคมเกิดวิกฤต มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคม และตอบสนองนโยบายของกระทรวงฯ ในการกระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทางกระทรวงฯ ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะนำสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปเผยแพร่แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีกด้วย       252D6219-1578-447C-A5A3-231FAA4DDDBE              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งกลุ่มตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เมื่อเดือนเมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และผู้มีอุปการคุณ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ หรือUniversity as a Marketplace และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยปัจจุบันตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เติบโตมีสมาชิกกว่า 50,000 คน เป็นตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2564 ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ สเตชั่น ซีสเต็ม, บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), Weparty Ballloon และ บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด         3A8EA85F-0273-4122-938A-AF3E04729C9D              กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกในกลุ่ม “PSU Bazaar” จำนวน 42 ร้าน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสาธิตทำอาหาร“Enjoy Fusion Food” โดย นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (หมอบอส) MasterChef UK Finalist 2018 Talk show : ถ่ายภาพยังไงให้ปัง พร้อมโพสต์ โดย คุณณรงศักดิ์ สุริยาวรกุล (เอก ร้อยลี้) ช่างภาพชื่อดังของจังหวัดสงขลา Talk show : “How to Live”โดยคุณมักกียะห์ แซมะแซ (ก๊ะฟาร์) ร้าน Makee Shop และ คุณธวัชชัย แก้วเอี่ยมสุขเจ้าของร้านผ้าชัย PATAE Gallery และ Talk show : “Proud to TIKTOK” โดย ดร.สิรวิชญ์ อินธิโสภณพิศาล สุดยอดครูดีเด่นบน TikTok (English With AJ ICE) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ .. Talk show สืบ (เสาะ) shopping สไตล์หมอพรทิพย์โดยแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ Talk show : ร้านดังทำไง ให้ได้ใจนักรีวิวโดยคุณกรวรรณ ภูธิวัฒน์ คุณบูคอรี อีซอ เจ้าของเพจแวรุงไปไหน และคุณนราทิพย์เพชรตรี คุณนิพัทธ์ กูลเกื้อ เจ้าของเพจนายรีวิว Talk show : “Global life อินเตอร์ไว้ไม่ตกเทรนด์ โดย คุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) และ Talk show จากนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในสังคม ภายใต้แนวคิดอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “Explore Commit Discover ค้นหา มุ่งมั่น ค้นพบ           7BAD2A14-C419-41B3-B590-79B1C936B9AE             นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันฮาลาล สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม(สมส.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมการเปิดตัวศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (GACC – Global Affairs and Corporate Communication Center) หน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ ได้แก่ งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมช่องทางการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Connext และ PSU broadcast อีกด้วย

10D173B8-8A99-4F98-9892-48ED88433AED

B96D9775-D22E-4ABE-8734-68A8F428364B

2B72CF73-2CC6-4BFA-9FC5-BC44655F36A8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=64578

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us