|

ม.หาดใหญ่ จับมือ Guizhou University ร่วมพัฒนาทางวิชาการ

            2402D706-E3CF-4179-ADB0-FEC85D13136D             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และ Prof. Dr. Wu Pan รองอธิการบดี Guizhou University ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ในด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตรระยะสั้นเรียนภาษาจีนและความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม2564

                  Guizhou University มหาวิทยาลัยแห่งมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 130 ของประเทศจีน และอันดับที่ 2,741 ของโลก โดยในวันเสาร์ที่ 3 เมษายนนี้ จะมีโครงการอบรมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ผ่านรูปแบบออนไลน์ VooV Meeting ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และ Guizhou University

9732B0AB-9104-44FA-A898-90B45A8A5B64

57B39E8B-7318-417E-82B7-279B6A47C55D

FF886112-3922-4FE7-8596-6BF35AED5CE6

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65018

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us