|

เปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

5CDAF9A8-030A-4615-B53A-5F8FA1A15233โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ เปิดให้บริการแล้ว พิกัดตั้งอยู่ติดกับ 7-11 สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

          โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ เป็นสาขาของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตให้เพียงพอ และสามารถเป็นแหล่งฝึกทักษะของหลักสูตรอื่น ในมหาวิทยาลัย             ED7D14D1-4E59-4D1F-8748-ED2462659F8F          การให้บริการ  อายุรกรรม : รักษาโรคทั่วไป  ทำวัคซีน ตรวจเลือด เอกซเรย์อัลตราซาวด์ ศัลยกรรม : การผ่าตัดทำหมัน ผ่าตัดทำคลอด การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด หออภิบาลสัตว์ป่วย : รับฝากสัตว์ป่วย รวมไปถึงบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง บริการอื่น : อาบน้ำตัดขน จำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

           โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ เปิดบริการ วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.30 .   Facebook : โรงพยาบาลสัตว์เล็กมทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  โทรศัพท์ : 075-421121

DBED8A7E-A786-4983-8722-F563F7ACA5D7

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65161

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us