|

“แม็คโคร” สนับสนุน SMEs และเกษตรกรไทย ก้าวไปด้วยกัน คิ๊กออฟภาคใต้เป็นแห่งแรก

E8A23507-8295-48EC-9C45-39800765EE4Fแม็คโคร เปิดทางลัดสนับสนุนเอสเอ็มอี – เกษตรกรรายย่อย จัดงานจับคู่ธุรกิจ 4 ภาคทั่วไทย ตั้งเป้าดันสินค้าท้องถิ่น เพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดอย่างเท่าเทียม เน้นเติบโตไปด้วยกัน

             วันนี้ (7 เมษายน 2564) ที่ห้องประชุม SEASUN ชั้น LG อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  บริษัท สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) จัดงานจับคู่ธุรกิจ “แม็คโคร สนับสนุน SMEs และเกษตรกรไทย ก้าวไปด้วยกันเปิดเส้นทางลัดเชื่อมเอสเอ็มอีเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดอย่างเท่าเทียม ตั้งเป้าจัด 4 ภูมิภาคทั่วไทย คิ๊กออฟภาคใต้เป็นแห่งแรก ผลักดันสินค้าท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรสู่ธุรกิจเกษตรยั่งยืน ตอกย้ำนโยบายแม็คโคร คู่คิดธุรกิจรายย่อย             16B7F75B-80BB-4180-B495-0DFB82F9211B            นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กรบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชนกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 32 ปี แม็คโครมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของกลุ่มเอสเอ็มอี และเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นฐานกำลังสำคัญของเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ ล่าสุดได้จัดงานจับคู่ธุรกิจ ‘แม็คโคร สนับสนุน SMEs และเกษตรกรไทย ก้าวไปด้วยกัน’ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายที่มั่นคงในทุกสาขาของแม็คโคร ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาหอการค้าไทย ที่ประสานพลังร่วมกันสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น        D183EB16-C1A1-401D-98B5-FEF07D69867C          แม็คโครให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอีเกษตรกร เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายที่มั่นคง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกันกับธุรกิจของแม็คโครที่มี 137 สาขาทั่วประเทศ และยังมีความเป็นไปได้ในการส่งสินค้าไปขายในสาขาของแม็คโครที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย

            สำหรับงาน “แม็คโคร สนับสนุน SMEs และเกษตรกรไทย ก้าวไปด้วยกัน” มีกำหนดการจัดงานตลอดทั้งปี 2564 ใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคใต้  ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่จะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี เกษตรกรรายย่อย ลงทะเบียนเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ รับคำปรึกษาโดยฝ่ายจัดซื้อผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการสัมมนาปั้นธุรกิจอย่างไรให้รุ่ง และเติบโตไปกับแม็คโคร” ให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย

           ทั้งนี้ ได้เริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกที่ภาคใต้ ในวันพุธที่ 7 เมษายน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ .สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับความสนใจจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

6BCCC467-3093-4B41-9BA5-D82ADBA69BB4

CAB38C5F-273B-4704-86F6-5C3963086753

81995D36-1DEC-48AF-B1B0-1BF9B1909A13

1EBF2A33-8638-4964-B163-8C228C32F089

7A94E8B5-564C-4301-8DE1-774F57CDE2B9

1C6380D3-FB8E-4224-90FC-E29FCAE65AB7

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65189

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us