|

สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ปี’64 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

05F702CD-A92B-4012-B6A3-D34915C87A24จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ..2564 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

              ช่วงเย็นวันนี้ (8 เม.. 64) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ..2564 จังหวัดสงขลา พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง          692CB503-D13F-4C6E-B746-38C222237417              นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรวมทั้งการจัดประเพณีทำบุญ งานรื่นเริงต่างๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ร่วมกันในการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่เกิดเลย เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

           ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ คอยดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง และปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด          D18486C3-0D21-48D4-BCE7-931A7E69BB11             นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลากล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่และประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง พร้อมนำมาตรการ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน การจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยง และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และนำมาตรการอื่น ไปใช้ในการดำเนินงาน

            โดยมีเป้าหมายการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย จำนวนอุบัติเหตุ 83 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 87 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งนับว่าสถิติค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และการเมาสุรา ซึ่งในปีนี้จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19          0B35140F-D29B-40AF-A26E-616F69E18822           สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ..2564 จังหวัดสงขลาแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง และสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา การมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การมอบหมวกนิรภัยให้แก่เครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง นักศึกษา ชรบ. อส. และอสม. รวมทั้งการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

07FC75E6-501A-4A24-B45A-77E3EC5C6F6B

88CA1E72-D081-46AF-A519-641B0CAB86BA

05D982AA-1928-4E4C-B613-39E94B102919

D2204547-B90F-48A9-A348-1414A24F764F

09AF1C62-3DA2-4F98-9DB7-C061170BD1D6

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65212

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us