|

ศึกมหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ” บรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานคนชาวจะนะ

0E7B3167-E96A-4914-A0A3-32828EDCAB12ศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะบรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานคนในพื้นที่จะนะ พร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 1.45 ล้านบาท ให้กับนักเรียนกว่า 400 คนใน 42 โรงเรียน

             11  เมษายน 2564 เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีสำหรับการระเบิดศึกกำปั้นในมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การแข่งขันชกมวยไทยในระดับประเทศไทยในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดการเป็นอย่างดี ไม่เพียง แต่การสร้างให้พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักปรากฏแก่สายตาคนไทยทั้งประเทศที่มีโอกาสร่วมกันชมและรับฟัง ผ่านการถ่ายทอดสดทั้งรายการมวยทางช่อง TRUE 4U และ ททบ. 5 และการ live สดผ่านสื่อออนไลน์อีกเป็นจำนวนมาก

             ในฐานะที่จะนะเป็นอำเภอหนึ่งที่สามารถสร้างนักมวยที่มีพรสวรรค์และความสามารถระดับประเทศ ยังทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักอำเภอจะนะ ในฐานะเมืองที่มีประวัติศาสตร์ การศึกษาและการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีภาวะซบเซามาตลอดในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ตัวเลขการท่องเที่ยวของจังหวัดติดลบอย่างหนัก               A6AC692F-D3FB-4C7D-9C03-36D8B1912A2A             การจัดกิจกรรมนี้ ก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ยังเป็นการสืบสานมวยไทยมรดกมรดกโลกและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติดที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ลำดับแรกๆของพื้นที่ที่ประชาชนในทุกเวทีเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอีกด้วย

                การจัดมหกรรมมวยใหญ่ขนาดนี้ ต้องใช้ระยะเวลาการเตรียมการไม่น้อยกว่า 6 เดือนรวมทั้งต้องใช้ความร่วมมือ แรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนให้งานนี้เกิดขึ้นได้จริงตามการเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการแข่งขันกีฬามวยที่ดีครั้งหนึ่งให้ได้ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คณะผู้จัดฯ พยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้ นั้นคือ การระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อย่างน้อยก็ให้น้องๆ เหล่านั้นได้มีค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนการศึกษาและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่จำเป็นไปใช้บ้างพอสมควร ซึ่งมีการเตรียมการระดมคนให้เข้ามาร่วมชมให้ได้จำนวนมากถึง 2 หมื่นคนต่อวัน (ไม่เก็บค่าใช้จ่าย)มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วยการร่วมกันบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์โดยพร้อมกัน            83C1F538-546B-4F81-8050-BB5D5F982451                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ทุกประการ ทำให้รูปแบบการจัดที่ต้องการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไปเป็นการจัดมวยตู้และให้ผู้รับชมร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ บ้านตนเอง

               กระนั้นก็ตาม ยังมีผู้ใหญ่ใจดีจำนวนมากปรารถนาที่ดีและเข้าใจในความตั้งใจทำดีของคณะผู้จัดงานฯ จึงได้ร่วมกันระดมเงินบริจาคให้เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันไปเมื่อ คืนวันที่ 9 เมษายน 2564 ก็ได้มีการสนับสนุนเงินบริจาคดังกล่าว ให้กับมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยากเป็นจำนวนถึง 1.45 ล้านบาท ผ่าน นายวิชัย โภชนกิจ ประธานมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคด้วยตนเอง และจะได้ดำเนินการส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อนำไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กว่า400 คน ใน 42 โรงเรียนคาดว่าจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาในโอกาสที่โรงเรียนเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อนำความปรารถนาดีส่งมอบต่อให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา           04FB2146-2D32-4426-AD7A-231436797911                พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความปรารถนาที่ดีของทุกภาคส่วนที่มีความร่วมมืออย่างดีและสนับสนุนการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับประชาชนในอำเภอจะนะ ทั้งเรื่องการสร้างประวัติศาสตร์พื้นที่ให้กับคนในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดกำลังใจกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นิยมชื่นชอบกีฬามวย การจัดเวทีมวยที่ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ก่อให้เกิดพลังใจและแรงบันดาลใจในการฝึกฝนและพัฒนาตนเพื่อก้าวเข้าสู่นักมวยอาชีพตามรอยนักมวยรุ่นพี่ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีค่ายมวยที่ลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยถึง 100 ค่าย ไม่นับรวมค่ายมวยที่ไม่ขึ้นทะเบียน อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการการันตีกีฬามวยกับคนในพื้นที่เป็นของคู่กัน รวมทั้งศอ.บต. ต้องการเร่งรัดผลักดันนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่าน กิจกรรมมวยและการพัฒนากีฬามวยในระยะยาว เชื่อว่ากิจกรรมที่ดี จะเป็นประโยชน์และถูกจริตเยาวชนในพื้นที่เช่นกีฬามวยนี้ ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างห่างไกลจากยาเสพติตได้ ที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในทุกเวทีก็มีการเสนอประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด

           วันนี้ เราได้เงินบริจาคผ่านมูลนิธิธงฟ้าฯ รวมทั้งสิ้นถึง 1.45 ล้านบาท ก็จะนำไปส่งมอบต่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดที่สร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้คนเข้าไม่ถึงโอกาสให้ได้จำนวนมากที่สุด รวมทั้ง ศอ.บต. จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเร่งรัดการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมลดความเหสื่อมล้ำของคน โดยเฉพาะการสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเมื่อคนมีความเข้มแข็งและพร้อมต่อการพัฒนาที่สุด ก็เชื่อมั่นว่าโอกาสการพัฒนาใดใดก็ตามที่จะเกิดขึ้น จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนา มีหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมมือกันทำความต้องการเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงและเราจะเดินหน้าพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

FB75A1FD-67B9-4FCF-8075-B4E06364F644

A5919E3F-5B44-4A75-A047-9438F2BB51E8

92A546AD-0590-469C-A5E9-7D5D07CE86A9

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65261

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us