|

‘พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี’ร่วมหารือการจัดทำโครงการ Smart Savety Zone 4.0 กับ สภ.หาดใหญ่

379A066D-792B-4ABD-A269-260916EC9B5Bพล...สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ Smart Savety Zone 4.0 เพื่อการพัฒนาระบบราชการไปสู่ระบบราชการ 4.0 และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในเรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ตามแนวนโยบายโครงการ Smart Savety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่นำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนำร่องในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 1-9 เป็นลำดับแรก

          ซึ่งในวันนี้ (4 มิ..64) ...อัครวุฒ ธานีรัตน์ ผกก.สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วย...มาชา แก้วทอง รอง ผกก.สภ.หาดใหญ่ และคณะเข้าพบปะพูดคุยถึงตัวโครงการวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้
           1
เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ โดนผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อาชญวิทยากับแนวความคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
            2.
เพื่อยกระดับการทำงานของตำรวจและการบูรณราการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ระบบราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมเขาด้วยกัน และนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาน
         
โดยตัวเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือ ประชาชนในพื้นที่โครงการฯมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ไม่เกินร้อยละ 40 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และร้อยละของสถิติอาชญากรรมในพื้นที่นำร่องลดลง เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงก่อนและหลังเริ่มโครงการฯ 
77BFE91F-8F74-4621-95AA-7647154B74A4
พล...สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้กล่าวถึงโครงการฯนี้ว่า เป็นโครงการที่ดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดนโยบายขึ้น และทางสภ.หาดใหญ่โดย ...อัครวุฒ ธานีรัตน์ ผกก.สภ.หาดใหญ่ ได้นำเรื่องนี้มาพูดคุยและให้หาดใหญ่เป็นพื้นที่นำร่อง ในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทาง สภ.หาดใหญ่

           ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก มีบริการสาธารณะในเรื่องต่างๆมากมาย และเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีหน่วยงาน City Cop ที่เป็นหน่วยเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่แล้ว และกำลังจะยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานกับทางตำรวจต่อไปอีกด้วย

         โดยทั้งสองฝ่ายก็ได้สรุปร่วมกันที่จะดำเนินการให้โครงการฯนี้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่นครหาดใหญ่มากที่สุด จะดำเนินการร่วมประชุม วางแผน และกำนหดมาตรการต่างๆร่วมกัน การคัดเลือกพื้นที่ที่ดำเนินการ เพื่อตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมสำหรับสุจริตชนในพื้นที่สถานีตำรวจนั้นๆ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=66111

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us