|

NBT จับมือ มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               86331F35-3376-4B74-8FAA-AFA1DC3AA02F

C3CD033E-75F9-4CAC-9F9C-6958FFDECE3D

 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สตูดิโอ นิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564
ในการนี้ มรภ.สงขลา นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.วีระชัยแสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร โดยมีหน่วยงานงานต่าง ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรในครั้งนี้กว่า 40 หน่วยงาน

FA0C0DE4-98DB-45AF-933A-EDE383A72C1D

6A9752C7-5C84-4CC6-B7FD-CAA4AF331659

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=66612

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us