|

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา ชวนร่วมพูดคุยแนวทางศึกษาต่อ-เรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย

            9E07BC33-D57B-4325-9B9B-683F52D7F12B            สถาบันดนตรียามาฮ่า ร่วมกับสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มาร่วมพูดคุย แนะนำ ถาม ตอบ เกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร และการเรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่28 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.30 . ผ่านทาง Live Streaming FB:Yamaha Music School Thailand

           พบกับวิทยากรตัวจริงคณาจารย์หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.วิชัย มีศรี ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช กรรมการหลักสูตร อาจารย์สหภัส อักษรถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี เลขานุการหลักสูตรเตรียมคำถามให้พร้อมแล้วเจอกัน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67062

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us