|

‘นิพนธ์’ลง พ.ท. ติดตามคืบหน้าการพัฒนาชายแดนใต้ 4 อำเภอ จ.สงขลา ชู คุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาเมือง ลดความรุนแรงใน พ.ท.

A2EB7915-B00E-4DB7-8AA7-408B8959E6BB              นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไพเจนมากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริโชค โสภา อดีต..พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่การก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาประจำอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำเภอสะบ้าย้อย หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

             ทั้งนี้ สนามกีฬาประจำอำเภอสะบ้าย้อยนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อครั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำไปสู่การลดความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้         EC8ABC79-5747-43D2-B8A3-1FEE4D3282CA                จากนั้น รมช.มท.และคณะได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินสาขาสะบ้าย้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการทำธุรกรรมกับกรมที่ดิน

               นายนิพนธ์ กล่าวว่า การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และลดความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อครั้งตนได้ดำรงตำแหน่ง นายกอบจ.สงขลาได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการเหลื่อมล้ำการพัฒนาที่ประชาชนแต่ละพื้นที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ และเรื่องการพัฒนาที่ภาครัฐและท้องถิ่นควรส่งเสริม                   B26873B7-7727-4911-BAB0-C425AF493A0E              โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ในอนาคต อีกประการหนึ่งของการลงพื้นที่ในวันนี้คือการมาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสำนักงานที่ดินสาขาสะบ้าย้อย เพื่อลดภาระการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จากเดิมต้องไปทำธุรกรรมที่ดินยังอำเภอเทพา ทั้งนี้ที่ตนในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย นั้นก็ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างสำนักงานที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางติดต่อทำธุรกรรมเรื่องที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน

             จากนั้น รมช.มท.และคณะได้เดินทางไปติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอจะนะ ซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรประสบปัญหาสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยได้สั่งการให้มีการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรอีกด้วย

FA7E229C-E3FF-4102-BFFD-D901A589BD73

8E341359-D7FA-4932-9F04-69CE156733A0

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67138

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us