|

‘นิพนธ์’ลุยช่วยชาวสวนมังคุด-เงาะราคาตกต่ำ เหตุโควิด ระบาด ย้ำ!ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อ พร้อมกระจายผลผลิตทั่วทุกภูมิภาค

B6F6C7C7-A663-4659-802A-EE6ABA2A5B3E            เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริโชค โสภา อดีต ..พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาราเล่ เลขานุการ อบจ.สวขลา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี และทีมบริหาร อบจ.สงชลา ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ทั้งมังคุดและเงาะตกต่ำ ที่ทำการศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนนาทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา         ECB67B5E-8501-4122-B958-51B665319C80             นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าวันนี้เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลานั้นเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกผลไม้จำนวนมาก ประกอบกับปีนี้ผลผลิตทั้งมังคุดและเงาะ ออกสู่ตลาดพร้อมกันเจอกับสถานการณ์โควิด ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ  ซึ่งในขณะนี้ทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่

             ในส่วนนี้หากสามารถรวบรวมและส่งผลผลิตมายังศูนย์คัดแยกและออกจำหน่ายได้ เราก็สามารถบริหารจัดการดูแลผลผลิตทั้งหมดได้ในคราวเดียวทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการดูแลพี่น้องเกษตรกร  ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะที่สามารถอำนวยความสะดวกการขนส่ง จากสวนไปยังจุดรวบรวมผลผลิต การเพิ่มแหล่งรับซื้อ และกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่นได้นั้น จะใช้กลไกการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นมาสนับสนุนดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และในวันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเพื่อคัดแยก และการส่งผลผลิตให้แก่ผู้บริโภค            F2421399-37DF-40BB-9DE6-6D5B8F56F121              นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มายังจังหวัดสงขลาเบื้องต้น 5,000 กล่อง เพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ระบายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศและการส่งไปยังต่างประเทศซึ่งต้องพยายามทำควบคู่กันไป ฉะนั้นการจัดการอย่างมีระบบจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

             จากนั้น รมช.มท.ได้เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อติดตามการดำเนินการกระจายผลผลิตของศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีนายอำเภอสะบ้าย้อย ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการลงพื้นที่  ซึ่งราคาผลผลิตที่ศูนย์คัดแยกไม้ผลอำเภอสะบ้าย้อยวันนี้ทั้งเงาะและมังคุดมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท          F9301D4E-0676-4984-8FB2-43522A8DB991             ต่อมาในเวลา 13.30 . นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.และคณะ พร้อมด้วย..สุรินทร์ ปาลาเร่ ..พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่น้ำขาว อำเภอจะนะ เพื่อติดตามรับฟังปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ต่างๆ พร้อมกันนี้ รมช.มท.ยังได้รับซื้อมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจฯในวันนี้ทั้งหมดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอีกด้วย

AC523CD0-4507-40DB-AA5C-B7A2EE4B5182

968FC53E-5085-437D-A3B9-C876D7612D9D

1B87827B-3C19-46B3-B92E-EDAABEA1564D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67149

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us