|

สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา ส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด แบ่งปันน้ำใจเพื่อคลายทุกข์ COVID -19” ณ โรงทานอาสาวัดไทรงาม

F2D9DE4B-7689-4D2C-A7C2-409DAD6094A9              ช่วงเช้าวันนี้ (13 .. 64) ที่ โรงทานอาสาวัดไทรงามเพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยCOVID-19 เขตเทศบาลนครสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นำโดย นายวิชัยศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด แบ่งปันน้ำใจเพื่อคลายทุกข์ COVID -19” เพื่อให้ทางโรงทานวัดไทรงามนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

             นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดได้ระดมทุนในการนำเงินไปซื้อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ มังคุด และเงาะ ฯลฯ จากอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในวันนี้ ได้นำเงาะจำนวนกว่า 600 กิโลกรัม มามอบให้กับโรงทานอาสาวัดไทรงามเพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยCOVID-19 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา , โรงพยาบาลสนาม (สาธารณสุขอำเภอสิงหนคร) .สิงหนคร และโรงพยาบาลสนามอำเภอระโนด เพื่อร่วมแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นเดียวกัน

56FDF1D7-1DD2-4D08-B375-458D4274651A            ด้าน พระครูปลัดยอดโดม สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม กล่าวว่า โรงทานอาสาวัดไทรงามเพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19 ได้จัดทำข้าวกล่อง มอบให้กับแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา 700 กล่อง เป็นอาหารมื้อเที่ยงทุกวัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเขตอำเภอเมืองสงขลาอีกด้วย มาจนถึงวันนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 55

          โดยมีจิตอาสาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จิตอาสาซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนรอบวัดไทรงาม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน มาร่วมกันดำเนินการรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการมอบข้าวกล่องปันสุขเพื่อชุมชนสู้ภัย COVID-19” วันละ 500 กล่องแก่กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครสงขลา และ อสม.จะเป็นตัวแทนมารับข้าวกล่องเพื่อนำไปส่งต่อให้กับคนในชุมชน

            สำหรับประชาชนที่สนใจจะร่วมทำบุญสามารถบริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร ข้าวสาร ไข่ไก่ หรือเครื่องปรุงรส ได้ที่โรงครัววัดไทรงาม หรือร่วมสมทบทุนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “วัดไทรงาม” เลขที่ 901 3 36296 6

5BBF0C24-1E43-4928-B499-2461E83A0719

BA41B30D-E44E-4973-9DBC-E3E2B4FF8458

4B71F529-25AE-4490-AEEE-EA7953476C09

6A4ECBC0-6FBC-4EE3-B4E9-1C2915816D6D

B3AB8866-6B01-44B9-9211-702A3F174444

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67382

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us