|

มรภ.สงขลา ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.สงขลา ใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19

          67938F38-5C4F-4BAF-AB53-E4531DBA87CA             เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจำนวน30,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

DD4EBFE9-4FD0-4FDB-9E53-D710B266B8C6

42BBADCD-57C8-49CE-9ACD-5C39257C3F1D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67440

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us