|

‘นิพนธ์’ เผย ร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ผ่านสภาผู้แทนฯ/เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น-ผู้บริหารท้องถิ่น

BD623D50-519A-4F3C-A02C-2C8D0B4B85DEนิพนธ์เผย ร่างพ...เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ผ่านสภาผู้แทนฯแล้วเตรียมพิจารณาร่าง ...เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป

              เมื่อเวลา 09.30 .วันที่ 8 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกรทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น .. ….” ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 ชั้น อาคารรัฐสภา

             จากนั้นในเวลา 14.30 . นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น .. …. พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการได้ร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น .. …. ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุมสุริยัน อาคารรัฐสภา ในการนี้ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น .. …. ได้ผ่านวาระ 2 และ วาระ 3 ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรียบร้อยแล้วในเวลา18.20 . ซึ่งจะมีการนำขึ้นพิจารณาในชั้นวุฒิสภาต่อไป

3C48E401-29EF-4774-BB44-9C37D3B7A3CB

872044B5-DE0B-44B3-AE6D-57AE45A97116

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67738

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us