|

อบจ.สงขลา พร้อมสนับสนุนโครงการ Smart safety Zone ๔.๐ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน

E164FFCE-F09F-4EAC-911A-26FCE259C350เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.30 . นายนิพัฒน์ อุดมอักษร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมโครงการ Smart safety Zone . ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพล... สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล...กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช. .9 ...กิตติชัย สังขถาวรรอง ผบก..จว.สงขลา พล...สาคร ทองมุณี  นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ..หาดใหญ่   นายพรชัยพาณิชกรณ์ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุม         9ADE34B2-EA8E-4B71-8F6A-0E86FDC445B6               ทั้งนี้ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากหลักความคิดของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม หากสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจ บนถนนตอนกลางคืนนำมาสู่โครงการสมาร์ท เชฟตี้ โซน .” (SMART SAFETY ZONE .) ที่นำร่องไปแล้วในพื้นที่ 15 สถานีตำรวจทั่วประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน พัฒนาการทำงานของตำรวจ           F4468F09-A4F0-4F5F-B4EB-D650BE0019C4             พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะนำไปสู่ความปลอดภัย จากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค เป็น ใน ๑๕ สถานีตำรวจนำร่องในโครงการสมาร์ท เชฟตี้ โซน .” (SMART SAFETY ZONE .) โดยมีพื้นที่ในความ รับผิดชอบ 0.47 ตร.กม.           0F4F8785-FE3F-449F-9388-4EC576CE5D6C              ในการนี้ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตรับผิดชอบของ โครงการสมาร์ทเซฟตี้ โซน . (SMART SAFETY ZONE .) “พื้นที่สันติสุขของ สภ.หาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง และติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย สภ.หาดใหญ่ ได้นำนวัตกรรมมาใช้ ในการป้องกันอาชญากรรม

           ทั้งนี้สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่น ที่จะสร้างพื้นที่สันติสุขให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน . (SMART SAFETY ZONE .) และจะสร้าง ความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยให้เกิดแก่ชุมชน สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สู่นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดล้ำ และการร่วมมือจากภาคประชาชน “เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นจะต้องปฏิรูประบบการทำงานให้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

F912873C-EC46-4D44-8FB6-24F034A26AC3             โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมาย และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิด ในเรื่องการป้องกันอาชญวิทยากับแนวความคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท ทั้งเพื่อยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่องระบบราชการ 4.0″ และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล(DIGITALIZATION) ซึ่งจะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ระบบราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมและนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

C2784F11-1914-4718-9396-C0254259A48B

FD052E5A-A77F-44AB-AA90-6B544D13262F

0A4258EC-E999-4985-ADDB-FEA2F9E80D4E

D1A7B2BD-00CE-448F-BD71-CC130ABBAE90

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67861

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us