|

เปิดตัวทีม“พัฒนาทุ่งขมิ้น”พร้อมเปิดศูนย์ประสานงาน ‘นายก นัย’ลั่น!ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ชาวทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน


2CB935AE-6FFE-4AD2-A4D6-947C28DD884B

‘นายก นัย’ อดีตนายก อบต.ทุ่งขมิ้น หัวหน้าทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น เปิดตัวทีมและศูนย์ประสานงาน ประกาศพร้อมเกินร้อยลงสนามเลือกตั้ง อบต.ทุ่งขมิ้น

          วันนี้(วันที่ 2 ตุลาคม 2564)ที่ศูนย์ประสานงานทีม พัฒนาทุ่งขมิ้น .ทุ่งขมิ้น .นาหม่อม.สงขลา นายธัชพล หวังชูแก้ว หรือที่รู้จักกันในนาม นายก นัย อดีตนายก อบต.ทุ่งขมิ้น คนล่าสุด มาในนามหัวหน้าทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น อีกสมัยพร้อมด้วยทีมบริหารและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ทุ่งขมิ้น ในนามทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ได้ฤกษ์งามยามดีทำการเปิดศูนย์ประสานงานของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น พร้อมด้วยการเปิดตัวทีมที่มีความพร้อมเกิน 100 เปอร์เซนต์ ไม่ว่าจะเป็นตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเอง หรือทีมบริหาร ตลอดไปถึงว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.ของทีม ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจน และมีความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาแชมป์ หรือสามารถครองใจชาวตำบลทุ่งขมิ้นเอาไว้ได้          B8561B25-5BEA-48E3-B13A-895E9F2AD3D3             สำหรับผู้บริหารของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ประกอบไปด้วย นายธัชพล หวังชูแก้ว(นายกนัย) ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งขมิ้น,นายเศกสรร เพ็ชรมณี (รองเศก) และนางดุสิดา ประสมพงศ์ รองนายกฯ ในส่วนของเลขานายกฯ นายสราวุธ สิณนุกูล อดีต.อบต.ที่มาเที่ยวนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเลขานายกฯของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น           C48745BB-1BF3-4330-B578-E57CFA554D53           ในส่วนของว่าที่ผู้สมัคร ซึ่งในตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน และในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ได้ถูกกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (.อบต.) สามารถมีได้แค่หมู่บ้านละ 1 คน ต่างจากการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาที่ .อบต.มีหมู่บ้านละ 2 คน ส่งผลให้การเลือกตั้ง .อบต.ในครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูงขึ้นเป็นเท่าตัว แต่สำหรับทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ถือว่าโชคดีที่ผู้บริหารออกมาเปิดเผยว่า ภายในทีมเองไม่ต้องมาแย่งชิงกัน คุยกันลงตัวทั้งหมด และที่สำคัญว่าที่ผู้สมัคร ส.อบต. ของทีมก็เป็นอดีต .อบต.ทุ่งขมิ้นทั้งสิ้น โดยว่าที่ผู้สมัคร .อบต.ของทีม ประกอบด้วย หมู่ที่1 นางลำดวน ประสมพงศ์ หมู่ที่2 นายประลองประสมพงศ์  หมู่ที่3 นายประจวบ เกตุแก้ว หมู่ที่4 นายถวิล กองแก้ว หมู่ที่5 นายเซี้ยน ทองพิบูรณ์ หมู่ที่6 นายภูธเนษฐ(สมทบ) แก้วทอง และหมู่ที่7 นายสุชาติสุวรรณศิริ          8EE71FE1-A94B-4E00-BB3F-BC3A5654A79C          นายธัชพล หวังชูแก้ว หัวหน้าทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต. ได้กล่าวถึง สโลแกนของทีมชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อนพร้อมวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาในท้องถิ่นภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ก้าวหน้า นำทุ่งขมิ้นสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ด้านที่1 ด้านสุขภาพ จะมีการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพ ภายใต้นโยบายสามเกลอ คือ อบต. อสม. โรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีในเรื่อง สุขภาพดีทั่วหน้า 1 หมู่บ้าน 1 ลานกีฬาต้านยาเสพติด

          ด้านที่2 ด้านการศึกษาและกีฬา มีการยกระดับการศึกษาและพัฒนาสู่สากล มีการส่งเสริมด้านกีฬาและพัฒนาสู่สากลเช่นเดียวกัน ด้านที่3 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในทางแยกและจุดเสี่ยงภายในตำบล จัดตั้งศูนย์ อพปร. อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชุดคนเฝ้าเมือง) ด้านที่4 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดให้มี ฟรี WIFI ภายในตำบล ด้านที่5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยไร้ฝุ่น  ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาและสะอาดทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งตำบล ปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แหล่งธรรมชาติ สู่บรรยากาศบริสุทธิ์

             ด้านที่6 ด้านประเพณี วัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานย้อนยุคตำนานอนุสรณ์สถานทวดทอง ตาเล่อเท่อ ทวดกบ ลดความขัดแย้งสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะภายในหมู่บ้านและตำบล ด้านที่7 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น ด้านที่8 ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ตำบลทุ่งขมิ้นเป็นเมืองน่าอยู่ด้านที่9 อบต.สีขาว ท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบ ติดตามการบริหารได้

943B15D7-F046-493C-8274-5AE111B19174

C276C35E-2D11-48DF-8100-06384BB5EC3C

4DD8ED04-B727-4A1E-86AC-948BD3F0A405

D44A5B58-4882-41E9-B591-5FB5D4DB0633

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=68047

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us