|

ศึกเลือกตั้ง อบต.ท่าข้ามคาด ดร.สินธพ ไร้คู่แข่ง ส่วน สมาชิก อบต.ชิงเดือด สมัครวันแรกหมู่1 ลงสนาม 4 ราย

D38A7A82-722E-4FA3-AAE0-E56916884660เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต.ท่าข้าม นายกคาด ดร.สินธพ ไม่มีคู่แข่ง ขณะที่สมชิก อบต. ลงสนามเลือกตั้งกันตรึม โดยเฉพาะในหมู่ที่1 เดินทางมาลงสมัครแล้ว 4 ราย ส่วนหมู่ที่2 ,3,4,6 มาลงสมัครหมู่บ้านละ 2 ราย ในหมู่5,8 มาแล้ว 1 ราย ขณะหมู่ที่7 ช่วงเช้าของวันแรกยังไม่มี ลุ้นกันถึง 15 ..ว่าแต่ละที่ชิงกันกี่คน

            วันนี้(11 ..64) ที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา หลังจาก กกต.ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-15 ..2564 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 ..2564 บรรยากาศการเปิดลงสมัครรับเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ามในวันแรกเป็นไปอย่างเรียบง่ายภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรัดกุม มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่เปิดรับสมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้

D25DC7E2-8F87-4BE9-AEAF-F4EDDEBF0302          ในวันแรกของการเปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สนใจเดินทางมาลงสมัครสมาชิกอบต.ก่อนเวลาเปิดทำการ(08.30 .)จำนวน 13 คน จึงต้องใช้การจับสลากในการยื่นเอกสารและหมายเลขผู้สมัครในการเลือกตั้ง และมีผู้สมัครที่เดินทางมาหลังจากเปิดทำการ จำนวน 1 ราย โดยมีผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.หมู่ที่1 จำนวน 4 คนประกอบด้วย หมายเลข1 นายจรัญ นนทพันธ์ หมายเลข 2 นายโย อัมภะโร หมายเลข3 นายนายนิยม ทองจืด และหมายเลข4 นายศุภกร ตราชู          9CBD6D26-EE45-4138-AD3E-341F8A7A7803              หมู่ที่2 จำนวน 2 คน หมายเลข1 นายนพเดช ทองดีเลิศ หมายเลข2 นางอนงค์ ผลกล้าหมู่ที่3 จำนวน 2 คนหมายเลข1 นายปรีชา ผ่องแผ้ว หมายเลข2 นายมณู ทองวิไล หมู่ที่4 จำนวน 2 คน หมายเลข1 นายลั่น สุขสวัสดิ์ หมายเลข2 นายวิรัตน์ มินชะ หมู่ที่5 จำนวน1 คน คือ นายสิทธิศักดิ์ หลับจันทร์ หมู่ที่6 จำนวน 2 คน หมายเลข1 นายมานพ ไชยภักดี หมายเลข2 นายนายจรูญ จันทบุรี ในส่วนของหมู่ที่7 ในช่วงเช้ายังไม่มีผู้เดินทางมาสมัคร หมู่ที่8 จำนวน 1 คน หมายเลข1 นายเปลื้อง ชาติดำ

           สำหรับผู้สมัครนายก อบต.ท่าข้าม ดร.สินธพ อินทรัตน์ อดีตนายก อบต.ท่าข้ามหลายสมัยก็ได้เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทำการเช่นเดียวกัน แม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าจะไม่มีคู่แข่งก็ตาม และได้เปิดเผยถึงความพร้อมที่จะเข้าไปสานต่ออย่างมืออาชีพ ในนามทีมท่าข้ามพัฒนาที่มีทีมบริหารประกอบด้วย ดร.สินธพ อินทรัตน์ หัวหน้าทีมและผู้สมัครนายกฯ มีรองนายก จำนวน 2 คน คือ นายวิเชื้อ พินิจสกูล กับนายประยูร หนูคง ส่วนเลขาฯนายกเป็นของนายสมคิดศรีสวัสดิ์ อดีต .อบต.ท่าข้ามหมู่ที่2          58909844-BC7D-4425-A98B-4D05720436C3             โดยทีมท่าข้ามพัฒนาจะดำเนินงานภายใต้สโลแกนท่าข้าม ตำบลน่าอยู่ สู่ท้องถิ่นสมัยใหม่ที่ถือว่ามีความพร้อมเกินร้อยก็ว่าได้ ที่จะเข้าไปสานงานต่อก่องานใหม่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน เรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นเรื่องปกติแต่ในอนาคตจะเน้นในการจัดการน้ำของชุมชน ทำอย่างไรไม่ให้เกิดน้ำท่วม ทุกหมู่บ้านต้องวางระบบใหม่ โดยได้ประสานกับคณะวิศวะ มอ.หาดใหญ่ได้มาร่วมวางแผนเพื่อดูระบบน้ำ โดยเฉพาะคู คลองระบายน้ำ ถือเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง

              การสอนการเรียนรู้การค้าออนไลน์ของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอื่นๆในตำบลท่าข้ามที่ท้องถิ่นจะต้องทำ ประกาศให้ตำบลท่าข้ามเป็นเมืองแห่งสุขภาพ ส่วนด้านการท่องเที่ยวท่าข้ามได้สมัครร่วมกับโครงการองค์กรบริหารพิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีการเข้าร่วมกับ ททท. เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างมีระบบ มีการจัดการในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนและการคัดแยกขยะที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือดีคนในชุมชนสามารถเปลี่ยนแนวคิดไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นเราถือว่าท่าข้ามเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธ์ป่าที่มีเป้าหมายชัดเจน สุดท้ายเราจะมีป่าชุมชนเกิดขึ้น มีการศึกษาเรื่องพืช สัตว์ เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไป

            หลังจบการเลือกตั้ง หากทีมท่าข้ามพัฒนาได้เข้าไปบริหารตำบลท่าข้าม เราจะได้มีการจัดสรรหน้าที่ในทีมบริหาร ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาตำบลท่าข้ามในทุกมิติ งานเก่าจะเดินต่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ส่วนงานใหม่ก็ได้คิดแผนงานอย่างครอบคลุดต่อไปดร.สินธพ กล่าวทิ้งท้าย

F5F5D1AD-408A-4CB0-937D-6FB666B30F56

679883B6-367E-47E0-B479-9AA4F09083BA

A8FDBED3-AD6A-411D-B540-18E37637B03D

D782D061-FFEF-4C6E-A5D4-F2CF1657DBB5

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=68182

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us