|

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมมนุษย์มด Talk ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พ.ย.นี้ ในหัวข้อ “นั่งรถไฟไปกินหมาล่า ช้อปสินค้ากลับมาขายเมืองไทย”

229E5137-A5E0-4AB4-934E-3604A9AEC832คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ชวนร่วมกิจกรรมมนุษย์มด Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อนั่งรถไฟไปกินหมาล่า ช้อปสินค้ากลับมาขายเมืองไทยวันที่ 6 ..นี้ คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์ภาษาจีน เตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้ บูรณาการสู่การดำเนินชีวิต

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมมนุษย์มด Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อนั่งรถไฟไปกินหมาล่า ช้อปสินค้ากลับมาขายเมืองไทยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00-19.00 . โดยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์ภาษาจีน ในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1. วิธีนั่งรถไฟจากประเทศไทยไปสู่ประเทศจีน 2. มารู้จักคำว่าหมาล่าที่ถูกต้อง 3. รู้จักกลยุทธ์การนำสินค้าจากประเทศจีนมาขายในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมร่วมกิจกรรมได้ทาง https://forms.gle/7CZMH3UwqyjykMMD8

             ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขา ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก อีกทั้งคณาจารย์มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถเกิดเป็นงานบริการวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมถึงศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้ จากข้อมูลข้างต้น ทางคณะฯ จึงได้จัดทำโครงการมนุษย์มดทอล์ค เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวทางวิชาการบูรณาการสู่การดำเนินชีวิต และการทำงานจริง เพื่อส่งเสริมและยกระดับการทำงานของกลุ่มบุคคลดังกล่าว (Upskill Reskill) ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทำงานรูปแบบต่าง ทั้งงานวิชาการ งานด้านการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ เสริมทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในส่วนของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น  

            สำหรับกิจกรรมมนุษย์มดทอล์ค จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์ภาษาจีนร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศจีนโดยรถไฟ การทานอาหารแบบจีน และถ่ายทอดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาหาร เช่น หมาล่า อาหารเลิศรสของจีน และความเป็นมาของชื่อ หมาล่า ว่าเหตุใดจึงมีชื่อเช่นนี้ สุดท้ายเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ คือการเรียนรู้กระบวนการสั่งสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์จากประเทศจีนมาขายประเทศไทย ซึ่งมีกลยุทธ์ที่หลากหลายและจะทำให้ได้สินค้าในราคาถูก สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=68625

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us