|

ชมรมฟุตบอลปิโตรเลียมสงขลา มอบ 1 แสนบาท ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนสิงหนคร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสงขลา

           8450745E-7AC9-41A1-9A60-5A10C70E9D42             เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมฟุตบอลปิโตรเลียมสงขลา นำโดย นายอิทธิวัตร บุญสุวีรดิษฐ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานชมรมฟุตบอลปิโตรเลียมสงขลาและหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงฐานปฏิบัติการสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับ นายประยูร ไชยแก้ว (กลาง) รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อปาบ .สงขลา เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนสิงหนครตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโดยจะดำเนินการติดตั้งจุดเช็คอิน (Check-in point) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินป่า และระบบนิเวศป่าชายเลน อันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนสิงหนครนี้ ให้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของจังหวัดสงขลา ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ต่อไป

             ทั้งนี้ ชมรมฟุตบอลปิโตรเลียมสงขลาเป็นการรวมตัวของพนักงานเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ รวมถึงร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุนประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ซึ่งชมรมฟุตบอลปิโตรเลียมสงขลา ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมมอบงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69116

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us