|

“นิพนธ์” ปลุกคนรุ่นใหม่ “ยุวประชาธิปัตย์”สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมงานพรรค

40BD2026-08EC-4C14-B2D5-B2F343EA6070‘นิพนธ์’ ปลุกคนรุ่นใหม่  ยุวประชาธิปัตย์สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมงานพรรค

           เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช .เมือง จังหวัดสงขลานายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้นำการเมือง รุ่นที่ 8 The Politicians (ภาคใต้) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวประชาธิปัตย์ (Young Democrat) หลังได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้วหลายรุ่น

          นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเมืองไทยแบบใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เน้นสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัย ทันโลก มาร่วมขับเคลื่อนพรรคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในจังหวัดทางภาคใต้ โครงการยุวประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพรรค ที่เปิดกว้างให้โอกาสและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง และพรรคก็ขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างพลังบวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองในแนวทางที่สร้างสรรค์  พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนทุกคน ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ภารกิจ ภายใต้อุดมการณ์ทันสมัย

          นอกจากนี้ พรรค ปชป.ได้เชิญ ..และอดีตผู้สมัคร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิดและมีทีมคนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ของพรรคมาร่วมให้มุมมอง พร้อมฝึกปฏิบัติการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีฯ

A3BB1BAE-C3BB-4D16-A968-8A25DD4CABC8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69193

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us