|

จังหวัดสงขลา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรม “Flower Festa @สงขลา” มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องการเปิดประเทศ

F2A12CC5-BFC9-4A2F-81E5-482242E89299จังหวัดสงขลา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรม “Flower Festa @สงขลามุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องการเปิดประเทศ

          วันนี้ (20 .. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “Flower Festa @สงขลาโดยมีนางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้แทนสถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ ผู้แทนจากเทศบาลนครสงขลา ตลอดจนคณะผู้จัดงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง           7F9F7206-F0E8-42A7-B4AD-982334607757            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม “Flower Festa @สงขลาระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 บริเวณโซนนางเงือกริมหาดสมิหลา ซึ่งมีรูปแบบงานเป็นการติดตั้งชิ้นงานประติมากรรม และดอกไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้วงกว้างทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาที่มีความพร้อมด้านสินค้า การบริการ และการจัดการเพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการนำร่องของการเปิดประเทศ     FE349ACC-F37F-4867-959C-8B157CAA8CC1   ภายในงานจัดให้มีการแสดงประติมากรรมดอกไม้ริมหาดสมิหลา โดยมีแรงบันดาลใจจากความเป็นมาและเสน่ห์ของจังหวัดสงขลา และบรรยากาศของพระอาทิตยในเวลาต่างๆ ประกอบด้วย

ประติมากรรม Heritage Sailing เรือสำเภา โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ึนไปถ่ายรูปบนเรือสำเภาได้

ประติมากรรม Joy Entrapment ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำประมง

ประติมากรรม MorningGlory กลุ่มดาวแมงป่อง

ประติมากรรม Colors of the Wind การเล่นว่าวริมหาด

ประติมากรรม Sea Breath ที่นั่งริมทะเลที่ทุกคนห้ามพลาดกับบรรยากาศของหาดไมอามี่           4F2FA5ED-5864-4A5E-98B3-AAAC8A261476           นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม Workshop งานฝีมือ เป็นการจัดดอกไม้ เพ้นท์แจกันคราฟท์ ซึ่งผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยจะต้องผ่านการตรวจ ATK และมีหลักฐานยืนยันการรับวัคซีนตามที่กำหนด นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาถ่ายรูป และร่วมกิจกรรม Workshop ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 18.00 . บริเวณริมหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งทางคณะผู้จัดได้ดำเนินการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

38FBD420-ABCB-4208-A5D9-965418DE9011

3A32220C-53D2-4573-AAB3-8CE654BEDA3A

67FEBE8A-EEEA-4100-8A21-75D849733623

3BE8EA0C-4C6E-4A16-9DAD-4265190AEFF9

AA370196-8A25-4248-8ADC-CCB61079E0C9

C274B810-0122-4C6D-8891-FBAB03471C76

สุธิดา/ข่าว ,โปรดปราน/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69343

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us