|

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชุมชนคลองแดน

F2921785-CC99-4D99-9684-F964E9F58FBCมทร.ศรีวิชัย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชุมชนคลองแดน ระโนด กับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด

         วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สัปดาห์สุดท้ายของปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบ พร้อมด้วยรองศาตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ภายใต้โครงการโครงการนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน เป็นหัวหน้าโครงการ            C228BB53-74CA-4A7B-A322-46ED933DE573

สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันนี้ประกอบด้วย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดร้อนขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนดโดย รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน และรศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการเคลือบภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนดโดยอาจารย์ธัญวลัย จิรันดร คณะศิลปศาสตร์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนธุรกิจและการดำเนินการด้านการตลาด โดยอาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการต้นทุนและการบริหารกิจกรรมกลุ่ม โดย ดร.พิมพิศา พรหมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับใบตาลโตนด และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนตำบลคลองแดน ก่อให้เกิดบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติต่อไป

DF0D208C-3DB9-41AA-859A-717A9E3DAAC3            ทั้งนี้ งานวิจัยนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนดได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103003463 โดยเป็นการนำใบตาลโตนด ซึ่งเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่มีจำนวนมากในอำเภอระโนด มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด อาทิ จานข้าว ถ้วย แก้วน้ำรวมถึงการให้ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การตลาด การจัดการต้นทุนเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป         

           รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่าขอขอบคุณทีมวิจัย ที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มตลาดน้ำคลองแดน อดทนสู้งาน เรียนรู้ จนสำเร็จนะครับ ขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และวางแผนงานในอนาคตร่วมกัน และขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัยที่ช่วยให้การดำเนินโครงการนี้ประสบความสำเร็จ และสามารถส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวชุมชนคลองแดนในวันนี้

8E8F3285-43C8-462E-BC11-5566AB4DED9B

0023DE3F-77AE-4D58-BC34-005AD6110EB4

5B207BA7-EBA2-49EA-9592-5A98D4F9FB15

2E7978DB-A738-4AF3-826D-DF08103A96EF

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69501

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us