|

อาจารย์ มรภ.สงขลา ผนึกความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส นำทีมนักวิชาการทำวิจัยพัฒนาขวดน้ำดื่มใช้แล้ว ต่อยอดสู่วัสดุงานก่อสร้าง

96B5FDE6-4410-4C49-BB50-92A985D43087ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา นำทีมนักวิชาการไทยจับมือทีมวิจัยฝรั่งเศส พัฒนาขวดน้ำดื่มใช้แล้ว ต่อยอดสู่วัสดุงานก่อสร้าง พร้อมหารือความร่วมมือดำเนินงานวิจัยด้านพอลิเมอร์ต่อเนื่อง

                ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม) วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่าช่วงระหว่างวันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2564 ตนพร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส เพื่อดำเนินงานวิจัยและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาในโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) หรือ PHC SIAM 2020 – 2021 เรื่อง New eco-efficient constructing materials from waste Poly (ethylene terephthalate) (PET) and renewable resources            66850B96-B646-46FB-900F-D43A7DC8ACF8             สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจากพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต ซึ่งได้จากขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วหรือที่เรารู้จักชื่อว่าขวดเพ็ต และนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย นักวิจัยในโครงการฯ เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ได้แก่ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแกน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่วนมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส ได้แก่ Université de Nantes, Université Haute-Alsace และUniversity of Le Mans ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏเพียงแห่งเดียวที่ได้รับทุนนี้          43ECE729-1546-4DA9-B288-BA2B998C312B             ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าวว่า นักวิจัยจากทั้งสองประเทศยังได้หารือความร่วมมือต่อเนื่องที่สถาบัน Laboratorie de Photochimie et d’Ingéniérie Macromoléculaires Université de Haute Alsace และที่สถาบัน Institut des Molécules et Matériaux du Mans Le Mans Université นอกจากนั้น ตนและทีมวิจัยยังได้บรรยายผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักศึกษาที่ Laboratorie de Physicochimie des Polymeres et des interfaces มหาวิทยาลัย CY Cergy Paris Université เรื่อง การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติและพอลิเอสเทอร์และการประยุกต์ใช้ (modification of natural rubber and polyesters and its applications) สร้างความสนใจให้แก่นักวิจัยฝรั่งเศสและเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต       324F1205-269F-42C5-BF18-932783E331FC            ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติราชการครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้มรภ.สงขลา เคยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสและสร้างผลงานวิจัยด้านยางและพอลิเมอร์ร่วมกันหลายผลงานเป็นเวลายาวนาน นอกจากนั้น ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในวิชาเรียนอีกด้วย ขอขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศส กระทรวงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และ มรภ.สงขลา ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดด้วยดีตลอดมา ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าว

15B2A9D1-8930-4014-8E2B-F02D7DC5762D

46F8D274-EAC6-48BE-9A21-F368EEF954B6

773613F6-C162-48B4-9C52-C5B2375882D2

6F32E919-14AF-4D4A-85B1-881563616178

12493B30-AD86-414E-83A4-ACC9F89C71E1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69513

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us