|

“ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด”จับมือ “อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด” แถลงข่าว ความร่วมมือด้านการพัฒนาเยาวชนไทยจากพื้นที่ จชต. สู่การเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ

FF3F3C10-9A01-45B3-A629-85F6D91B7FE0สโมสรฟุตบอล ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด และ สโมสรฟุตบอล อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ดได้ ร่วมกันแถลงข่าว ถึงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาเยาวชนไทยจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การเป็นนักฟุตบอล ระดับอาชีพ

         วันนี้ (30 .. 64) ห้องประชุมวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .หาดใหญ่ .สงขลา : สโมสรฟุตบอล ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด และสโมสรฟุตบอล อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ได้ ร่วมกันแถลงข่าว ถึงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาเยาวชนไทยจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การเป็นนักฟุตบอล ระดับอาชีพที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬา และประธาน(กิตติมศักดิ์) สโมสรฟุตบอล ยังสิงห์หาดใหญ่ ยูไนเต็ด , คุณสัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์ ประธาน สโมสรฟุตบอล อ็อกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ด และคุณฌาณุวัฒน์ ตัณฑุลเวสส ผู้อานวยการสโมสรฟุตบอลยังสิงห์ หาดใหญ่ยูไนเต็ด เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้          37871922-4089-4045-9618-AB6844C84656โดยทาง พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ในฐานะประธาน(กิตติมศักดิ์) สโมสรฟุตบอลยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด ได้เล่าถึงท่ีมาของความร่วมมือในครั้งน้ีว่าหากจะกล่าวถึงที่มาของความร่วมมือในคร้ังนี้ คงต้องย้อนไปท่ีจุดเริ่มต้น ของสโมสรฟุตบอลยังสิงห์หาดใหญ่ ยูไนเต็ด ซึ่งก่อต้ังสโมสรมาต้ังแต่เมื่อปี ..2560 (2017) ในช่ือสโมสรฟุตบอล ยังสิงห์ ยูไนเต็ดเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนานักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของฝ่ายบริหารสโมสร ทำให้สโมสร ฟุตบอลยังสิงห์ยูไนเต็ด เติบโตมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนได้ควบรวมกับสโมสรฟุตบอลหาดใหญ่ ซิตี้เมื่อ ช่วงปีท่ีผ่านมา และกลายมาเป็นสโมสรฟุตบอลยังสิงห์ หาดใหญ่ยูไนเต็ด

            จากทีมในระดับ Thailand Amateur League (ลีกฟุตบอลระดับสมัครเล่นของประเทศไทย) สโมสรฟุตบอล ยังสิงห์หาดใหญ่ ยูไนเต็ด ได้ก้าวมาสู่การส่งทีมลงแข่งขันในระดับ Thai league 3 โซนภาคใต้ ในฤดูกาล 2021/2022 เป็นฤดูกาลแรกของสโมสรแม้ว่าจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งร่วมลีกที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ และมีงบประมาณในการทำทีมที่มากกว่า แต่ส่ิงหน่ึงที่สโมสรฟุตบอลยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด ยังคงยึดมั่นมาโดยตลอด คือ การให้ความสาคัญกับการพัฒนาและให้โอกาสเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนจากโครงการสานฝันการ กีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งนั่นทำให้ทางสโมสรฯ ตัดสินใจส่งรายชื่อผู้เล่นที่เป็นเด็กเยาวชนจากโครงการสานฝันฯ ลงทำการแข่งขันมากถึง 11 คนในฤดูกาลนี้

371E871F-7261-4DDF-8109-F4CDCFA32AC0

384C5A45-A115-473A-8A87-E9ED610FEA11

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69535

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us