|

มรภ.สงขลา จัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE” ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

926E00F9-2594-48C1-AC38-4F1ECFE8B29Bมรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดมหกรรม “SKRU OPEN HOUSE” ในรูปแบบออนไลน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคณะ พร้อมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวส่งต่อข้อมูลสู่ผู้เรียน เลือกสาขาวิชาตรงตามความต้องการ

           รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN HOUSE) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ของมหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว นี้ว่า กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน มรภ.สงขลา การจัดสรรโควตาประเภทครูแนะแนว และการรับสมัครนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ทุกรอบการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 แก่คณะครูแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่าง ถือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะสาขาวิชา สร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับทางหาวิทยาลัย และยังเป็นโอกาสที่ดีต่อครูแนะแนวในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดได้ทราบข้อมูล และชี้นำแนวทางการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี         815D4A6E-8768-4756-8E8B-BEB188973204           รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า กิจกรรม SKRU OPEN HOUSE ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมคณาจารย์ สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า มาร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานอย่างอบอุ่น คึกคัก พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสรรโควตาพิเศษของแต่ละคณะที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถสมัครและรับการสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ในหลักสูตร และโควตาประเภทครูแนะแนว เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด             A5D63D65-4488-4310-BBF3-52845C153364              ด้าน อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการ SKRU OPEN HOUSE เป็นโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จัดต่อเนื่องทุกปีโดยงานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณาจารย์ทุกคณะหลักสูตร เปรียบเสมือนการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยให้กับโรงเรียนต่าง ได้รู้จักผ่านการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบการจัดงานออนไลน์และรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ครูแนะแนวและนักเรียน เข้าร่วมกว่า 350 คน

94E0B49D-5F05-44E0-A0D9-8CA74185A62F

90B02DEA-33A4-4ACB-B780-5CDC9C3F06E9

6A6D3686-F0EB-475F-A743-2D5BC489FC05

A95F1D6E-1F44-4FF7-ADAD-DF604141A92F

F10983CA-8446-48EC-BE0C-85B43AE4E4CC

6F294F3A-7219-4EE5-BB00-DAD041E7C929

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69563

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us