|

ทน.หาดใหญ่ ร่วม สนง.ประมงอำเภอหาดใหญ่ กรมปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์

4B816962-6FD5-47D8-89CB-B5A46BB7F71Cเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอหาดใหญ่ กรมปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์  อาทิ เช่นเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา และอื่นๆ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค/ประชาชน

          วันนี้(10 มกราคม 2565)ที่บริเวณตลาดพลาซ่า 3 .หาดใหญ่ .สงขลา พล...สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สำนักงานประมงอำเภอหาดใหญ่,กรมปศุสัตว์จังหวัดสงขลา,เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่  Hatyai Marshall คอยอำนวยความสะดวกความเรียบร้อย  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์  อาทิ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลาปลาหมึก และอื่นๆ ฯลฯ โดยมีการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำตรวจหาสารตกค้างที่เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค/ประชาชนที่ซื้อสินค้าปศุสัตว์

5F229D9E-2805-4104-A066-741327940C53

6872B669-6DE6-4ABD-BAE3-83426E6D18B5

D1A72DA1-302B-435D-966C-91F5BD9E4D81

00DF8D94-3082-4A17-8904-B714EFA3CA1E

97C16F86-C418-44EA-A097-2CDAC7439CF8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69626

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us