|

เปิดแล้วธุรกิจร้านห้าดาว  “Five Star Salam”  ที่ ม.อ.ปัตตานี  เวทีนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

9721EDE6-AF38-463A-B56A-2DF3924B2C43มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  เปิดเวทีให้นักศึกษาลงสนามจริงฝึกทักษะทางอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam”  ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam  

             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้ลงนามความร่วมมือ ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  ระหว่าง ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และผู้ประกอบการ นางสาวซาฮาร่า มะดากะกุล นางสาวซาฟียะห์  เจะเตะ  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีโดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์(University Engagement Program) ในโครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area : ธุรกิจห้าดาว Five Star Salam  ซึ่งเป็นการสร้างเวทีเพื่อฝึกทักษะทางอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน มีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจ และสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจห้าดาวเพื่อการมีงานทำ  พร้อมกันนี้  ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดร้านห้าดาว  “Five Star Salam”  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี            A271752F-445C-431E-BCB5-2BA024988577             ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า  บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการประกอบการ การวางแผนธุรกิจ การตลาดในการส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงในการประกอบธุรกิจก่อนจบการศึกษา พร้อมการสร้างรายได้ผ่านบริษัทจำลองของธุรกิจร้านห้าดาว “Five Star Salam”                  0ABF71F3-0446-4F2F-8423-065B3B870EEF             โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  ภายใต้โครงการด้านกิจกรรม CPF in Your Area ทางบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต   โดยมีกรอบความร่วมมือโดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี    ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้   ประสานงาน ควบคุมดูแลการฝึกอบรมขั้นตอนและกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ Five Star Salam  

            ทั้งนี้หาวิทยาลัยให้การสนับสนุนพื้นที่ขนาด 6×3 เมตร  หรือ 18 ตารางเมตร  บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารร้านสะดวกซื้อ 7-11  ในการติดตั้งร้าน Five Star Glass House  เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบธุรกิจในระยะแรกของการเริ่มโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564- 30 พฤศจิกายน 2565

C7BE8EA6-0D13-4A87-A67F-2A5707957176

F6D99AFE-DFB4-4224-BAEE-EF760DDA827F

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69681

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us