|

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรี “อว.” ลงพื้นที่ จ.สตูล ติดตามผลดำเนินงานโครงการ U2T

D1436516-A97C-4059-ADAC-9CA6445C4202มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรี อว. และหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่รับทราบผลดำเนินงานโครงการ U2T วิทยาเขตสตูล พร้อมสนับสนุนพื้นที่จัดงานเปิดตัว 4 เสือนำวิทย์พบศิลป์เปิดโลก BCG สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฯ

           วันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติอธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมกับผู้แทน อว.ส่วนหน้า นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มรภ.สงขลา หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในจังหวัดสตูล รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ของพื้นที่จังหวัดสตูล มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เพื่อนำเสนอผลความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง อว. และหน่วยงานในพื้นที่ ในการพัฒนาจังสตูลสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน         55A8C510-0D76-4852-B998-CCF3583BFF21            โอกาสเดียวกันนี้ มรภ.สงขลา ได้สนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดงานเปิดตัว 4 เสือนำวิทย์พบศิลป์เปิดโลก BCG สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสตูล Forum Talk 4 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือโดย 4 หน่วยงานราชการ อว. ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

68D9D857-E114-4C68-A2C1-282F6B284AF4

70D68C7B-FD23-401B-A4B5-3E958D099051

B9968EC1-E393-4871-B73E-64C8320F9F94

248EA571-4189-49CA-92E5-14A64822052E

DDFED55E-13C9-4A28-8522-F84A6A0D54DC

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69691

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us