|

หาดทิพย์ ส่งมอบ “ห้องหาดทิพย์” ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

FB96E1AC-8B1B-4577-9A50-E6594D1DE311หาดทิพย์ ส่งมอบห้องหาดทิพย์ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง.สุราษฎร์ธานี

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 (10.00 .) .สุราษฎร์ธานี : นายดำรงรักษ  อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส – Corporate Affairs  พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-Operation และ นายสยาม สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์จำกัด (มหาชน) ส่งมอบห้องหาดทิพย์ให้กับ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการปรับปรุงพื้นที่ใต้ตึกของอาคาร 24 ปีท่าโรงช้าง พื้นที่ขนาด 616 ตารางเมตรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง .พุนพิน  .สุราษฎร์ธานี  โดยมี นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ร่วมกับ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง พร้อมกับเยี่ยมชมรถพยาบาลฉุกเฉิน ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบให้กับ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ใช้เฉพาะกิจในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน             F2548DF6-4195-4B21-B80B-0DF97F7A2B19             นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า           พลตรี พัชร  รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลท่าโรงช้างเพื่อการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การตั้งโรงพยาบาลสนาม ทางหาดทิพย์เอง ได้สนับสนุนและช่วยเหลือในหลายด้าน เช่น น้ำดื่มเพื่อการอุปโภคและบริโภค มอบของใช้ อาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่           4A82D2BD-4883-4E43-B47E-6A04B08C3306            รวมทั้งสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินของบริษัทฯ ใช้เฉพาะกิจในการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ และปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 24 ปีท่าโรงช้างแห่งนี้ขนาดพื้นที่ 616 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 1.5 ล้านบาท ให้เป็นห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ โดยได้ออกแบบให้ถูกต้องตามหลักอาชีวะอนามัย กล่าวคือ มีการวางระบบการระบายอากาศภายในให้มีการถ่ายเทได้ตลอดเวลาโดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ซึ่งเป็นการดูดอากาศเข้า และระบายออกได้อย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของอากาศภายใน รวมถึงการปรับปรุงพื้นให้เป็นพื้น PU MF เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค และแบคทีเรีย รวมไปถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานและการฆ่าเชื้อ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ทั้งในช่วงเวลาสภาวะปกติ และในสภาวะวิกฤติ ต่างๆอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป           24EF1B3A-53B1-4208-9013-23CB0E353F6B           นอกจากนั้น ในปี 2564 ที่ผ่านมา หาดทิพย์ ได้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสังคมในการยับยั้งความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมกับมูลนิธิโคคาโคลา ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือบุคคลากรทางแพทย์ และพี่น้องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยสนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อบริการบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึง มอบวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม บริจาคให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ผ่านจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำทิพย์ในราคาพิเศษให้กับสภาภาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนรถพยาบาลให้เทศบาลเมืองบ้านพรุ .หาดใหญ่ .สงขลา  ยืมใช้งานรับส่งผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการรักษา/ส่งตรวจไปยังสถานพยาบาลต่างๆ เป็นระยะเวลา ครั้งละ 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมมูลค่าการช่วยเหลือ กว่า 5.8 ล้านบาท           3BB0E879-8097-4404-9287-2D317CCED6CC             ด้าน นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กล่าวว่า  ขอขอบคุณหาดทิพย์ที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับคนไข้ ชุมชน และโรงพยาบาล ซึ่งเกินความคาดหวังของเรามาก ที่หาดทิพย์ได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยห้องหาดทิพย์ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักอาชีวะอนามัยและการเคลื่อนย้ายอากาศพลศาสตร์ ทำให้การเดินอากาศถ่ายเทในทิศทางเดียว ไม่ก่อให้มีการติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลจะนำไปใช้งานได้ทั้งในช่วงเวลาสภาวะปกติ และ ในสภาวะวิกฤติต่างๆ คือส่วนที่ 1 ใช้เป็นหอผู้ป่วย โควิด-19 ที่สามารถรองรับได้ 60 เตียง ส่วนที่ 2 คือ ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในช่วงเกิดภัยพิบัติอุทกภัย สามารถรองรับได้ 20 ครัวเรือน และส่วนที่ 3 ในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน จะใช้ห้องนี้สำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถรองรับได้ 1,000 รายต่อวัน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะใช้และดูแลคนไข้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

D399A6F1-D4AD-4D0B-9658-0E884EA685FE

C53486F3-4535-4546-BA52-861407DD9F1E

98616B77-C1D5-4AB0-933E-4DC7DE5A4EFC

F77CA023-961A-4500-B046-1E72D4001F54

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69729

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us