|

ศาสตร์พระราชา สู่การเพิ่มรายได้ให้ กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

          017E9943-0E44-49F2-B4EE-7B8B5E59ABB1           ศาสตร์พระราชา สู่การเพิ่มรายได้ให้ กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่งในรัชกาลที่ 9  เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันพืชโดยเฉพาะด้านปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปปาล์มน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นเพื่อนำมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่ก้อนกลีเซอรีน สบู่เหลวอาบน้ำน้ำมันปาล์มแดง  ด้านการแปรรูปอาหารสัตว์ อาหารเลี้ยงแพะ โคหมูป่า อาหารปลาสวาย ปลานิล เป็นต้น                           

             อาจารย์ ดร.สุพร ฤทธิภักดี ผู้หนึ่งที่ตั้งใจเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้รับโอกาสจากโครงการให้เข้ารับการอบรมด้านการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การเป็นจิตอาสา และสิ่งสำคัญคือ การนำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับชุมชน ประชาชน  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนด้วยใจที่ตั้งมั่น หรือการปิดทองหลังพระ ไม่หวังผลประโยชน์ใด เพียงพอที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้         C776667C-9DD3-4588-BF80-14461F57BD85             ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.สุพร ฤทธิภักดี ได้พัฒนาสบู่ก้อนและสบู่เหลว ที่ผลิตมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ใช้มะพร้าวในพื้นของตนเอง ที่บิดา มารดา ปลูกเอาไว้ และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แซมพูสระผมที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งและยังทำหน้าที่อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสบู่กลีเซอรีนให้กับ กลุ่ม OTOP (กลุ่มของขวัญจากพระราชา) ตั้งอยู่เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 4 บ้านนาขอม ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายของกลุ่ม OTOP  (1) สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผลิตจากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (2) สบู่เหลวอาบน้ำ ผลิตจากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (3) ยาหม่อพญาไพล ผลิตจากไพลที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป        D6D64D9D-1D90-460B-8593-8A08505110D2             และในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง ตั้งอยู่เลขที่135/8  หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายประกอบไปด้วย สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผลิตจากปาล์มน้ำมัน และผลิตจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าขามเกษตรพอเพียงมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นของกลุ่มของขวัญจากพระราช และของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าขามเกษตรพอเพียง ผลิตมาจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ผลิตจากผลปาล์มและมะพร้าว)สรรพคุณของสบู่ที่ผลิตมาจากน้ำมันปาล์มแดง และที่ผลิตมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ช่วยให้ผิวขาวขึ้น สดใส่ ชุ่มชื้น บรรเทาอาการแพ้ บรรเทาอาการคัน บรรเทากลิ่นอับของร่างกาย  หน่วยงานหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือประชาชนทั่วไปต้องการเข้ารับการอบรบ สามารถติดต่อโดยตรง อาจารย์ดร.สุพร ฤทธิภักดี หมายเลขโทรศัพท์ 064-351-5539

2C16483E-6993-445A-8649-3F4BE59FD2CA

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69735

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us