|

มทร.ศรีวิชัย เตรียมพร้อม รองรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา

CBF88BB2-2F4D-4D7A-85D4-7A184D131680มทร.ศรีวิชัย เตรียมพร้อม รองรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา

           .ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้องด้วยรองอธิการบดี คณบดี ร่วมต้อนรับ รศ.GUO HUI นางสาวณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี และนางสาวสุประวิน เชียงใหม่จากบริษัทเทคโนโลยีการศึกษา59 จำกัด เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นการดำเนินการจัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สำหรับรองรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ด้าน คณาจารย์ นักศึกษา นวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีด้านการศึกษา และความร่วมมือในกิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆสำหรับนักศึกษาจีน และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย .เมือง .สงขลา

2550D2F1-357C-41E9-8F60-96DF4EFA408E

1B7A3C99-04FE-47A8-A42B-2D7645C2DEF8

F5AB97E3-2066-49D2-8A96-3D623C35FD73

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69743

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us