|

มรภ.สงขลา ยกระดับบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา สู่ระดับนานาชาติ

34B2C2E6-42AB-480A-B8B2-054D83F0F698สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จับมือ มรภ.สวนสุนันทา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดึงอาจารย์ทางคอมพิวเตอร์อบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สู่ระดับนานาชาติ

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทยโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ด้วยการจัดหลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในการวัดผลในหัวข้อหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและการสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลICDL”          3F655979-4525-4839-A202-A55CBC2B6303            สำหรับโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการจัดโครงการ โดยเน้นให้อาจารย์ที่สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมอบรม ซึ่งในส่วนของ มรภ.สงขลา มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวงานระบบ On-Site จำนวน 20 คน

        ทั้งนี้ หลักสูตรที่อบรม อาทิ Computer & Online Essentials, Application Essentials,Online Collaboration,  ICT in Education, ICT in Education ทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษา, แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสอนในรูปแบบต่าง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2565 ห้องปฏิบัติการ Language Lab1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมรภ.สงขลา

779F0F9E-9CA5-485D-8239-DFA2554A5DED

4BF0F3F6-FEA3-4C28-AF00-BEA747AC78FB

6F34C8BA-E34F-4DED-8F28-C2683A94E5F6

1495BC23-547A-4958-B8F2-56FF834FC13B

B1E755FF-DCD6-4A46-905F-1A2425D1C8EC

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69775

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us