|

สุดเจ๋ง ทีม นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เข้ารอบ 5 ทีมต้นแบบประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

9E4B0DF2-8486-4C1B-B0EE-57D82642748Cมรภ.สงขลา สุดปลื้ม ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารอบ 5 ทีมประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เตรียมขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น ด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมนำแนวคิดต่อยอดสร้างผลงานต้นแบบ

            เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวอรณี สว่างเนตร นายจิรภัทร ลีลาศรีสุนทร และ นายณฤบดี ใยบัว ซึ่งมี ผศ.คุลยา ศรีโยม และ ดร.สุวลี ชูวาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 5 ทีมทำคะแนนสูงสุดเป็นทีมต้นแบบจากการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 30 ทีม ซึ่งทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลาได้ดำเนินการพัฒนาระบบน้ำบาดาลสำหรับมัสยิดนูรุลอิหม่าน หมู่ที่ 4 บ้านด่าน .เกาะแต้ว .เมืองสงขลา .สงขลา เนื่องจากเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3          3C967A93-0754-4887-8EF5-034D05F98B43            สำหรับทีมผู้เข้าประกวดที่มีการนำเสนอผลงานโดดเด่นและได้รับการพิจารณาคะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทีม ซึ่งประกอบด้วย ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะนำแนวคิดในการดำเนินการด้านระบบน้ำบาดาลของทั้ง 5 ทีมไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างผลงานต้นแบบแนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

             ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

99561946-A9F8-4BA9-8760-418AE1C9FE9E

3372DAC7-24A8-44F4-B5CE-2AF179C0B8AE

3FBDE0C2-1398-40B2-ACEA-CCF17E9EA1E6

19326A72-DC6C-477A-8AAB-39F52F811956

4D3294F1-94A6-427F-A87A-3D14109EE801

B3AEFDE1-C1D2-4074-BE7E-0B626688C8A3

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69785

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us