|

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อน “องค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ”

51E1CF0B-C5F3-405F-84B3-89CD1C0A8FEF          วันนี้ (20 มกราคม 2565 ) ห้องประชุม ชลาทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ศรีวิชัย . ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย รองผู้ราชการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ร่วมประชุมองค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom)

            โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและรับฟังการรายงานสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ การสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองสงขลา ด้านอาหาร ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  

            นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลารวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

ECBDA6C1-E339-4361-95D7-D1DE8A674143

1C91F59E-91E3-4429-B9FB-571D3115A542

04567C64-3ACE-44BF-84F2-B87A734248AB

5BA06C1B-18A0-4583-A7C9-9A422B3497B9

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69797

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us