|

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดตัว “แอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้” เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนชาวคอหงส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดออนไลน์

01-849korhong191

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้จัดแถลงข่าว “เปิดตัวการใช้งาน Application Khohong Smart City” ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และ นายสุรินทร์ นุ่นแก้ว (ครูใหญ่ไทยคอม) จากโรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม Thaicom School ร่วมแถลง ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

002-849korhong127 004-849korhong187 008-849korhong118 027-849korhong224

โดยนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวว่า “จากวันที่ผมเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ผมได้วางนโยบายในการพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์ ไว้ว่า เทศบาลเมืองคอหงส์ จะต้องเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มุ่งไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ โดยผมต้องการให้เมืองคอหงส์พัฒนาไปอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญของเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ผมตั้งใจ คือ การพัฒนาเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือด้านการท่องเที่ยว โดยให้ ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกัน และเข้าถึงพี่น้องชาวคอหงส์ได้อย่างทั่วถึง ผ่านระบบออนไลน์ ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน วันนี้เราได้เริ่มต้นการเป็นสมาร์ทซิตี้ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ย่อเทศบาล เมืองคอหงส์และการรับบริการจากภาครัฐให้อยู่ในมือถือของท่าน ให้ท่านได้ใช้บริการ ของเทศบาลได้ง่ายขึ้นภายในแอปเดียว ติดต่อเทศบาลง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ด้วยแอปเมืองคอหงส์ สมาร์ทซิตี้”

001-849korhong214 003-849korhong129 010-849korhong162 849korhong008

“ซึ่งนอกจากการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเทศบาลได้อย่างง่ายดายแล้ว เรายังมีแผนที่จะพัฒนาตลาดออนไลน์ ที่เรียกว่า “คอหงส์มาร์เก็ตเพลส” บนแอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้ เพื่อรองรับการพัฒนา เค้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งผมและทีมบริหารมีนโยบายที่จะผลักดันให้เมืองคอหงส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอหาดใหญ่ จะมีการสร้างสกายวอล์คบนเขาคอหงส์ เป็น จุดแลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ของเมืองคอหงส์ โดยนักท่องเที่ยวจะ สามารถค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร และสินค้าชุมชนได้จากแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ ในเมืองคอหงส์ของเรา วันนี้เรามาขับเคลื่อนเมืองคอหงส์สู่สมาร์ทซิตี้ด้วยกัน ฝากไว้นะครับ หนึ่งแอปที่คุณต้องมี แอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้ รวดเร็ว ง่ายดาย แค่ปลายนิ้ว” นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ กล่าว

006-849korhong138 007-849korhong140 011-849korhong146 013-849korhong145

นอกจากนี้ ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติ่มว่า “ตามที่ท่านทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่า ท่านมี นโยบายที่จะพัฒนาให้เทศบาลเมืองคอหงส์เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และมุ่งไปสู่การเป็น สมาร์ทซิตี้ และแอปพลิเคชันคอหงส์สมาร์ทซิตี้นี้ก็ถือเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่การเป็น สมาร์ทซิตี้ ที่เรามุ่งพัฒนาให้การบริการของเทศบาลสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของพี่น้อง ชาวคอหงส์ในยุคปัจจุบันที่เน้นไปในช่องทางออนไลน์เป็นหลัก

โดยแอปนี้จะเอื้อประโยชน์แก่พี่น้องชาวคอหงส์มากมาย ที่เห็นได้ชัดเจนคือการอำนวย ความสะดวกแก่พี่น้องทุกท่าน ลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงานกับทางเทศบาล ยิ่งในยุคปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ยิ่งมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อลดการออกไปในแหล่งชุมชน หรือลดการสัมผัสกับบุคคลอื่น”

014-849korhong154 017-849korhong161 018-849korhong163 022-849korhong193 024-849korhong197 025-849korhong207

“นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาการทำงานในการให้บริการประชาชนของพนักงาน เทศบาล ที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับการทำงานของแอปพลิเคชันคอหงส์ สมาร์ทซิตี้ ที่จะต้องรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและไม่เพียงแต่ประชาชนภายในเขตเมืองคอหงส์ของเราเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ จากแอปพลิเคชันคอหงส์สมาร์ทซิตี้ตัวนี้ นักท่องเที่ยว หรือประชาชนนอกเขต ก็สามารถที่จะ ใช้บริการแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ เช่นการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร และข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มพัฒนาอาชีพต่าง ๆ และตามที่ท่านนายก ได้กล่าวไปแล้วว่า เรามีแผนที่จะพัฒนาตลาดออนไลน์ ที่เรียกว่า “คอหงส์มาร์เก็ตเพลส” บนแอปพลิเคชันคอหงส์สมาร์ทซิตี้ของเราด้วย ซึ่งเราจะทำการรวบรวมสินค้าและบริการ ทั้งหมดภายในเขตของเราไว้ในที่เดียว และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คอหงส์มาร์เก็ตเพลส” จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของเรา ได้พัฒนาสินค้า และบริการให้ก้าวทันไลฟ์สไตล์สังคมออนไลน์ และมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ เช่นกันครับ หนึ่งแอปพลิเคชันที่คุณต้องมี แอปพลิเคชันคอหงส์สมาร์ทซิตี้ รวดเร็ว ง่ายดาย แค่ปลายนิ้ว” ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม กล่าวส่งท้าย

028-849korhong230 034-849korhong045 035-849korhong042 036-849korhong047 037-849korhong053 038-849korhong073 040-849korhong062 042-849korhong086 043-849korhong093 044-849korhong094 045-849korhong098 046-849korhong091

โดย Application Khohong Smart City  ที่จากเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้จัดทำขึ้น ถือเป็นแอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้ ที่มีสโลแกนว่า “คอหงส์ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว” โดยประโยชน์ลำดับแรกๆก็เพื่อให้ชาวคอหงส์สามารถติดต่อเทศบาลฯให้ “ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น” พร้อมยกระดับทุกการบริการสู่ Smart City ทั้งสายด่วนฉุกเฉิน  แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ แจ้งแก้ไขปัญหา/เรื่องราวร้องทุกข์ สายตรงเทศบาล ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลฯอีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69812

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us