|

สำนักงาน ปปช.ภาค9 แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ในเขตพื้นที่ภาค9 ในรอบปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่1 ครั้งที่1 รวม 24 เรื่อง

BD55D951-887D-4276-B98E-6465AC12A16Aสำนักงาน ปปช.ภาค9 แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ...ในเขตพื้นที่ภาค9 ในรอบปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่1 ครั้งที่1 รวม 24 เรื่อง

            วันนี้(จันทร์ที่ 24 มกราคม 2565)ที่โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา สำนักงาน ปปช.ภาค9 แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ...ในเขตพื้นที่ภาค9 ในรอบปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่1 ครั้งที่1           C500B65B-360E-4970-A865-AAECE70BAF1E            สำหรับการแถลงข่าวของสำนักงาน ...ภาค9 ในครั้งนี้นำโดยนายสุชาติ  กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ...ภาค9 และ ผู้อำนวยการสำนักงาน ...ประจำจังหวัดสตูล  ตรัง  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาสร่วมกันแถลงผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ...มีมติชี้มูล รวม 21 เรื่อง,เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ รวม 1 เรื่อง

          ผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่องที่คณะกรรมการ ...มีมติชี้มูล รวม 2 เรื่อง คือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กับเรื่องจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์หรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

          ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต อาทิ  การเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกของสำนักงาน ...ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาค9  ทั้งนี้การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ...ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

8C6FA8DD-E36F-4E73-AECE-B245D7F20756

308C36A4-3731-4AF3-B0CA-F7E7522625D1

336518CB-21E6-4EE2-B21D-CABBE9EF80BF

7D51A2CA-496C-49F7-96B2-E29F67114B9F

C9820774-E869-4822-B75A-533529902D4A

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69864

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us