|

‘นิพนธ์’เดินหน้าพิจารณา พรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังจากออกรับฟังความเห็นประชาชนภาคใต้และภาคเหนือ

38BB5222-2F00-4259-801F-53E7A99E6B44นิพนธ์เดินหน้าพิจารณา พรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังจากออกรับฟังความเห็นประชาชนภาคใต้และภาคเหนือ

           เมื่อเวลา 09.30  . วันที่ 26  มกราคม 2565  ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น.. …. ครั้งที่ 25/2565  เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น .. …. โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แจ้งผลการรับฟังความเห็นของประชาชน ภาคใต้และภาคเหนือและได้เชิญ  ผู้แทนองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ  ผู้แทนองค์กรอัยการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ให้กรรมาธิการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านและหน่วยงานนอกที่มาร่วมประชุม ได้แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป

9B4D70B8-08AF-4F77-8A32-6D79CA9C6366

A25722DA-3E92-4CD7-AEEF-53D1FE000C14

E8DC887D-CB7F-491D-B03A-C6E3D0EA8323

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69931

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us