|

“เชฟรอน”สนับสนุนงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

A5D67362-7889-4787-B8B0-89246995910Dเชฟรอนสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565         

            เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ให้กับนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งรายได้ของการจัดงาน จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

           ทั้งนี้ งานกาชาดประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=71663

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us