|

มรภ.สงขลา ชวนฟังเสวนามนุษย์มด Talk วาระพิเศษ “เตือนภัย ! นักศึกษาระวังป้องกันมิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์”

8A517F23-0FAE-4CB1-958C-7B2F01945B4Cมรภ.สงขลา ชวนฟังเสวนามนุษย์มด Talk วาระพิเศษเตือนภัย ! นักศึกษาระวังป้องกันมิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนามนุษย์มด Talk วาระพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อ “เตือนภัย ! นักศึกษา ระวัง ป้องกัน มิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์” ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 . นำทีมเสวนาโดยอาจารย์ จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ด้านนิติศาสตร์ อาจารย์วรวรรณ สุขใส อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาไทย พร้อมรับฟังเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของนักศึกษา การเสวนาร่วมกันแก้ปัญหา และการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี จากคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในกรณีต่าง พิธีเปิดโดยรศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา

                ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาได้ทาง https://forms.gle/dirBjUdQWY6C4Xnz6 พบกันใน Zoom ที่ link HuSo SKRU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=71702

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us