|

NIA ปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

01-DSI853040

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  Deep South Innovation Business Coaching Program 2022

สำหรับหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม คริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา และกิจกรรม 8 Weeks Coaching Program หลักสูตรฝึกอบรมสุดเข้มข้นที่เน้นให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup ให้ได้ทดลองปฏิบัติ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะออกมาในรูปแบบข้อเสนอโครงการนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการ Open Innovation มูลค่าสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 8 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี จ.ปัตตานี

DSI853003 DSI853005 DSI853006 DSI853007 DSI853008 DSI853009

โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ และมีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนไปแล้ว 6 โครงการ ได้แก่ โครงการหวายและไม้ไผ่เทียมจากยางพารา, โครงการMD Store : ระบบจัดการและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์, โครงการอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย, โครงการเครื่องตัดเยลลี่กัมมี่แบบกึ่งอัตโนมัติ, โครงการแผ่นไม้อัดเทียมประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยเปลือกทุเรียนร่วมกับยางธรรมชาติ และโครงการ MultiBox : โซลูชั่นด้านการทำตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่ม SME ในท้องถิ่น รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนในปีนี้กว่า 10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

DSI853001 DSI853002 DSI853004 DSI853010

โดยในงานจะมีจัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 และการนำเสนอโครงการ Final Pitching จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาร่วมพิธีปิดโครงการในสัปดาห์ที่ 8 นี้ด้วย โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00- 12.30 น.

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72094

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us