|

‘สมยศ พลายด้วง’หนุนจิตอาสาบ้านแม่เตย ปรับปรุงคอสะพาน พร้อมลอกผักตบชวา

D586E479-0AA3-4052-BC54-BC01BC21B8F1            วันนึ้ 19 มิ..2565 ที่สะพานฝายกั้นน้ำบ้านแม่เตย หมู่1 .ท่าข้าม .หาดใหญ่ .สงขลานายสมยศ พลายด้วง (ถึก)ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) เขต3 สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาร่วมกับจิตอาสาหมู่ที่ 1 ภายใต้การนำของ นายวิเชื้อพินิจสกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าข้าม นายจรัญ  นนทพันธ์สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่1 นายกวี พินิจสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกจิตอาสาจำนวนหนึ่งร่วมกันพัฒนา

            กิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงคอสะพานจากเดิมเป็นดินลูกรังมีสันคอสะพานสูงรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสันจรผ่านได้ จึงได้มีการปรับปรุงด้วยการเทคอนกรีตทั้งสองฟากเพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถสันจรได้ เพิ่มความสะดวกให้กับชาวบ้านในละแวกนี้ที่ใช้เส้นทางนี้ พร้อมกันนี้ได้มีการขุดลอกสิ่งกีดขวาง ผักตบชะวาในลำคลองบริเวณดังกล่าวอีกด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายสมยศ จำนวน 10,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในวันนี้

A3B04254-6D08-4BAC-94D4-08EC7E5DC6A4

3A1643E6-033A-4957-9282-84114CD9DBEC

2325F616-8317-44DA-B5C2-E19D07EB3FBF

086D1BDC-A221-4930-A557-F9898906F93F

7957CA84-553E-43FD-8CD4-76EC5CACD49D

7DCA1D5F-E4A8-4B3D-9AF0-CF8DBBA62A60

           

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72627

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us