|

“เชฟรอน” สนับสนุนภารกิจ “กรมศิลปากร”บูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง จ.สงขลา

403800EF-0306-4B19-9A10-10633CDC60AEเชฟรอนสนับสนุนภารกิจกรมศิลปากรบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง.สงขลา

             เมื่อเร็ว นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 340,000 บาท แก่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อดำเนินโครงการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง            D3C39A40-F87F-449D-B83E-E103D9465B1A               นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าพระเจดีย์บนเขารูปช้าง เป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลา สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจดีย์บนเขารูปช้างจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นโบราณสถานและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจังหวัดสงขลา จึงมีแผนในการพัฒนาโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อให้มีการบูรณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานให้มีความมั่นคง แข็งแรงเสริมสร้างคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และพัฒนาศูนย์รวมจิตใจของประชาชนให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ต้องขอขอบคุณทางเชฟรอนที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเมืองสงขลาไปด้วยกัน และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ การผนึกกำลังในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

5918F44C-8082-4A6F-AEC1-03EB8B930E5D               นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะโบราณสถานให้ดำรงคงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ เราตระหนักว่าถ้าภาคส่วนเอกชนหรือประชาชนให้ความสำคัญในระดับที่เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งร่วมกันดูแล ร่วมกันใช้ประโยชน์ ร่วมสนับสนุนและพัฒนา เชื่อมั่นว่าพระเจดีย์เขารูปช้างแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวมีจุดชมวิวหลายจุดที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ ต้องขอขอบคุณทางเชฟรอนที่ให้ความสำคัญ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถใช้ศักยภาพของกรมศิลปากรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันพัฒนาพื้นที่พระเจดีย์เขารูปช้างนี้ให้เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของสงขลาได้

560FC77D-23E2-4453-81D6-D680AA8D90CE              ด้าน นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลา 60 ปี เชฟรอนมุ่งมั่นทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจในจังหวัดให้ดีขึ้น ตามนโยบายของเชฟรอนในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือโครงการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในครั้งนี้เพื่อร่วมกันบูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถาน เสริมสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สามารถดึงดูดประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่พร้อมจะช่วยหนุนเสริมและร่วมพัฒนาเจดีย์เขารูปช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลาต่อไป

7057688D-693A-486E-A4DC-89B596AE356C

FF8D6D52-8D82-4034-B4EB-7FA1C265BA53

9BE0E1FC-A194-4D9C-8160-01F5C4A65C36

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72656

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us