|

มทร.ศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทยออยล์

8D59ED3B-68FC-4D3D-AA55-83E5AE16A352มทร.ศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทยออยล์

             ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ ร่วมกับคุณวิโจน์ วงศ์สถิรยาคุณ กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิสจำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณพีรสุต ศรีธวัช อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยายลงนามในครั้งนี้

              ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ให้ คือ ให้ความรู้ ให้ฝึกงาน และให้ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการรับนักศึกษาของสถานศึกษาเข้าฝึกงานและยังเป็นการร่วมสร้างให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของของตลาดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

88CC3657-8AA8-4634-9425-5BDD55E6759C

FA8C4E32-9561-4AEE-90CA-7D8F6D32822A

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72696

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us